Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

Etap wojewódzki V Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

        Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” jest skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest krzewienie nauki Jana Pawła II wśród młodzieży, pogłębienie zainteresowania Jego Osobą oraz ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości. Mottem V edycji Olimpiady są słowa „Zachowaj Przykazania – Dekalog w nauczaniu bł. Jana Pawła II”.
        Dnia 14 marca 2013 r. odbył się etap wojewódzki konkursu, w którym uczestniczyło 55 uczniów z 19 gimnazjów i 32 uczniów z 12 liceów województwa podlaskiego.

Laureatami stopnia wojewódzkiego V Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” zostali uczniowie
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

1 Weronika Załuska Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Drohiczynie
2 Kinga Romańczuk IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku
3 Joanna Lewoc I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
4 Maria Radziszewska I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
5 Joanna Walentynowicz II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny Jabłonowskiej z Sapiehów w Białymstoku
6 Magdalena Ptak I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
7 Jakub Kozłowski II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny Jabłonowskiej z Sapiehów w Białymstoku
8 Magdalena Wiśniewska IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku
9 Ewelina Maleszewska X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
10 Marta Osmólska I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim
11 Rafał Oleksiuk

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Siemiatyczach

w kategorii gimnazjów:

1 Magdalena Jabłonowska Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Jana Pawła II w Białymstoku
2 Diana Kazimierczuk Gimnazjum im. Jan Pawła II w Drohiczynie
3 Anna Danilczuk Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Jana Pawła II w Białymstoku
4 Magdalena Lupa Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
5 Milena Łapińska Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
6 Daria Trocka Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej (Gimnazjum)
7 Barbara Aneszko Gimnazjum im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
8 Wiktoria Franczak Katolickie Gimnazjum im. Matki Boskiej Miłosierdzia w Białymstoku
9 Patrycja Kiersnowska Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie
10 Jan Antoni Milewski Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej (Gimnazjum)
11 Honorata Sierocka Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie

Liczba szkół zgłoszonych na Olimpiadę "Myśli Jana Pawła II"


Koordynatorzy V Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”


V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II
Zgłoszenia do 31-01-2012


        W dniach 11 i 12 maja w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach odbył się finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”.
        W IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” uczestniczyło ogółem ponad 1500 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z 15 województw.
        W finale IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II" wzięły udział reprezentacje uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z 14 województw.

Laureatami IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II’ zostali:

Lp. Dane laureatów z gimnazjów:
Imię/imiona Nazwisko Województwo Szkoła Liczba punktów
1 Anna Górzkowska mazowieckie Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Żelechowie I miejsce
2 Wioleta Gutowska podlaskie Gimnazjum w Radziłowie II miejsce
3 Joanna Lewoc podlaskie Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach III miejsce
4 Katarzyna Bieszczad dolnośląskie Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy L
5 Katarzyna Daniewska lubelskie Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Chełmie L
6 Karolina Filistyńska dolnośląskie Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu L
7 Anna Maria Kawałek podkarpackie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie L
8 Dominika Kłopotowska podlaskie Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach L
9 Klaudia Sala podkarpackie Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce L
10 Joanna Wróblewska mazowieckie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowcu Kościelnym L

 

Lp. Dane laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych:
Imię/imiona Nazwisko Województwo Szkoła Liczba punktów
1 Paulina Korab podkarpackie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie I miejsce
2 Joanna Surma lubelskie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Chełmie II miejsce
3 Anna Mudant mazowieckie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie III miejsce
4 Mateusz Kucab podkarpackie Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie L
5 Damian Lewak lubelskie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Chełmie L
6 Rafał Oleksiuk podlaskie Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Zespole Szkół w Siemiatyczach L
7 Magdalena Sadowska podkarpackie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie L
8 Martyna Weronika Sikorska podlaskie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem L
9 Joanna Stanik opolskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu L
10 Monika Truszkowska podlaskie Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Kraszewskiego w Drohiczynie L

IV Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

        Zachęcamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w czwartej już edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”, dla której mottem będą słowa Ojca Świętego: „Sprawy mojej Ojczyzny traktuję jako swoje własne”.

Harmonogram olimpiady:

  • etap szkolny – 28 lutego 2012 r. godz. 9.00
  • etap wojewódzki – 26 marca 2012 r. godz. 10.00
  • etap ogólnopolski – 11-12 maja 2012 r.

Koordynator tegorocznej edycji olimpiady:

Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze
tel. 85 656 15 14
tel/fax 85 565 67 71

Wszelkie informacje dotyczące olimpiady publikowane będą na stronie:

http://www.olimpiada2012.andersa4siemiatycze.pl


III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

        Ogłoszona w bieżącym roku szkolnym trzecia edycja konkursu jest trójstopniową olimpiadą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Jej celem jest krzewienie nauki Jana Pawła II wśród młodzieży, pogłębienie zainteresowania Jego Osobą oraz ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości. Zakres tematyczny, obejmujący treści i przesłania zawarte w homiliach i przemówieniach Papieża do młodzieży, przybliża młodemu pokoleniu wartości, którymi kierował się w życiu Jan Paweł II.
        Olimpiada zawiera zarówno wartości dydaktyczne, jak i wychowawcze, co dla każdej placówki jest nadrzędnym priorytetem i najważniejszym celem realizowanym w ramach programu wychowawczego szkoły, w szczególności dotyczy to szkoły noszącej imię Jana Pawła II. Udział w konkursach i nagradzanie za uczestnictwo sprzyja szerokiemu rozwojowi osobowości ucznia, powoduje wzrost aktywności poprzez podejmowanie coraz to nowych wyzwań i realizacji bardziej ambitnych celów prowadzących do sukcesu.
        Serdecznie zachęcam uczniów zainteresowanych tematyką Olimpiady do udziału w eliminacjach szkolnych i życzę osiągnięcia etapu ogólnopolskiego! Sukces na każdym etapie konkursu może być początkiem wielu nowych aktywności w życiu każdego młodego człowieka. Zachęcam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do organizowania etapu szkolnego!

 

 

Wiesława Ćwiklińska
/-/
Wicekurator Oświaty

 

        Tegoroczna edycja olimpiady nabrała szczególnego znaczenia, które wynika z faktu, iż jej finał przypada w czasie, w którym Polska i cały chrześcijański świat będzie przygotowywał się do wyjątkowego wydarzenia, jakim jest beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 1 maja Br.

Harmonogram olimpiady:
1. Etap szkolny – 28 lutego 2011 r. - godzina 9.00
2. Etap wojewódzki – 25 marca 2011 r. - godzina 10.00
3. Etap ogólnopolski – 15 – 16 kwietnia 2011 r.

WAŻNE: Szkoła koordynująca III edycję Olimpiady:

Gimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła II
w Suwałkach ul. Minkiewicza 50
16-400 Suwałki,
telefon / fax 87 565-78-16

Szczegółowe informacje na temat olimpiady znajdują się na stronie koordynatora http://www.gim6.cdniku.pl


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16897020