Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

GALA WOJEWÓDZKA KONKURSU „MAM 6 LAT”

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”.

        To stwierdzenie wybitnego pedagoga i przyjaciela dzieci, Janusza Korczaka, stało się mottem Gali Wojewódzkiej podsumowującej etap regionalny konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”.
        Konkurs skierowany był do rad rodziców szkół podstawowych i przedszkoli i miał na celu upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców we współpracy z całą szkolną społecznością i partnerami ze środowiska pozarządowego, umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6. letnich do edukacji szkolnej oraz wzmocnienie w środowisku świadomości potrzeby edukacji szkolnej sześciolatków.
        Nasza Gala, która odbyła się 29 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego, zgromadziła wiele osób, którym edukacja małego dziecka jest bliska sercu.
W spotkaniu uczestniczyli:
Pani Beata Pawłowska, Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pani Ewa Wojewódko, Dyrektor Genaralny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Jacek Piorunek, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pani Lucja Orzechowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku, Pana Tadeusza Truskolaskiego.

Bardzo nas ucieszyła obecność przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, którym Podlaski Kurator Oświaty serdecznie podziękował za codzienne wspieranie przedszkoli i szkół w ich trudnej misji wykształcenia i wychowania młodego pokolenia, w tym także – za wszystkie działania promujące edukację dzieci sześcioletnich.

Ale główni bohaterowie Gali – to przedstawiciele Rad Rodziców i dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, którzy zgłosili swoje projekty na konkurs.

Oceniała je Kapituła Honorowa w składzie:

 1. Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty, przewodnicząca Kapituły.

 2. Małgorzata Czyżewska - Worobiej – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego.

 3. Renata Łapińska – przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego.

 4. Danuta Moroz – przedstawiciel Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

 5. Jadwiga Krzyżewska – przedstawiciel Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

 6. Dorota Szymonowicz – dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 7. Andrzej Raczyło – dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 8. Marek Frąckiewicz – dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Na konkurs wpłynęły 23 projekty: w module I „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – 15,
w module II „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” - 8

Kapituła oceniała projekty w następujących kategoriach:

 1. Rezultat działań zgodny z celami konkursu.

 2. Zawartość merytoryczna (uwzględnienie potrzeb beneficjentów, spójność działań.)

 3. Uniwersalność modelu współpracy (możliwość wykorzystania zdobytych doświadczeń i powtórzenia działań).

 4. Efektywność projektu i spodziewana trwałość współpracy po zakończeniu konkursu.

 5. Upowszechnianie dobrych praktyk w regionie – w innych przedszkolach i szkołach.

 6. Oryginalność i różnorodność pomysłów oraz sposobów ich realizacji.

 7. Działania dodatkowo punktowane (pozyskanie partnerów wspierających realizację projektu, współpraca z innymi placówkami oświatowymi).

Spośród 23 projektów Kapituła postanowiła wyróżnić 6.

Projekty te najpełniej zrealizowały cele konkursu. Wyraźnie zostały w nich wyeksponowane działania Rady Rodziców w różnych zakresach: poprawy bazy na przyjęcie sześciolatków, spotkań integracyjnych i otwartych, zajęć rekreacyjnych, imprez i uroczystości szkolnych. Zaprezentowano efektywny model współpracy oraz możliwość powtórzenia tych działań w innych placówkach. Projekty zostały bogato udokumentowane, np. w postaci prezentacji multimedialnych, filmów, zdjęć i opracowań graficznych.

Oto nagrodzone przedszkola i szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku.

 2. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży.

 3. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku.

 4. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Suwałkach.

 5. Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku.

 6. Punkt Przedszkolny Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku.

Wyróżnione placówki otrzymały pamiątkowe grawertony ufundowane przez Macieja Żywno, Wojewodę Podlaskiego oraz nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych ufundowane przez Jarosława Dworzańskiego Marszałka Województwa Podlaskiego, a także będą reprezentować nasze województwo na Gali Centralnej w Warszawie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla wszystkich placówek uczestniczących w konkursie pamiątkowe tablice z napisem: „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły” oraz „Szkoła przyjazna dla sześciolatka” , a Podlaski Kurator Oświaty zestaw książek.

        Konkurs pokazał , że rola rodziców nie musi się ograniczać tylko do decyzji w sprawach finansowych, że mogą być rzeczywistymi partnerami, współtworzącymi oblicze przedszkola, szkoły. To bezwątpienia wartość dodana konkursu.

Bardzo dziękujemy też Zespołowi „Podlasiaczki” z Przedszkola Samorządowego nr 7 w Białymstoku, który swoim żywiołowym występem podbił serca wszystkich uczestników Gali.

        Obniżenie wieku obowiązku szkolnego i umożliwienie rozpoczynania przez dzieci sześcioletnie nauki w klasie I – to właśnie danie im szansy „by każde z nich stało się tym, kim stać się może”, bo przywołując słowa Pani Minister Krystyny Szumilas „Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej…”.

Pamiętajmy też słowa prof. Bronisława Rocławskiego „W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami”.

 

Bożenna Krzesak-Mucha
Wydział Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania

Załączniki:
Wykaz placówek , które zgłosiły projekty na konkurs „Mam 6 lat”.
Galeria zdjęć z Gali Wojewódzkiej.


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16896498