Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

GALA WOJEWÓDZKA
II EDYCJI KONKURSU MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
„MAM 6 LAT”

„Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania,
można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to,
aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości”

                Carl Rogers

        7 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Gala podsumowująca etap regionalny II edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Spotkanie otworzył Pan Jerzy Kiszkiel, Podlaski Kurator Oświaty, który serdecznie powitał wszystkich uczestników Gali – rodziców, uczniów, dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz odczytał okolicznościowy list Pani Krystyny Szumilas, Minister Edukacji Narodowej.

        Celem konkursu było upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz korzyści płynących z wcześniejszego rozpoczęcia nauki, jak również promowanie umiejętności dzieci sześcioletnich nabywanych w szkole.
Na konkurs wpłynęło łącznie 235 prac (plastycznych, multimedialnych, literackich):

 • 12 prac w kategorii adresowanej do rad rodziców przedszkoli – „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły”,

 • 13 prac w kategorii adresowanej do rad rodziców szkół – „Sześciolatek w przyjaznej szkole”,

 • 210 prac w kategorii adresowanej do uczniów i ich rodziców – „Mam 6 lat i potrafię”.

Kapituła oceniająca prace w każdej kategorii wyłoniła trzech laureatów, którzy będą reprezentować województwo podlaskie na etapie centralnym w Warszawie.

UCZNIOWIE:

 1. Milena Kosińska, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Drohiczynie – praca literacko-plastyczna „Hura! Jestem w szkole”.

 2. Wiktoria Gosk, Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie, gmina – List do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 3. Kacper Tarnowski, Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – prezentacja „Jestem dumny z siebie”.

PRZEDSZKOLA:

 1. Przedszkole nr 2 w Łapach – film „Mam 6 lat i znam szkolny świat”

 2. Przedszkole nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku – prezentacja „Jestem przedszkolakiem, będę uczniem”.

 3. Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży – prezentacja „Z radością idziemy do szkoły”.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach – prezentacja „Sześciolatek w przyjaznej szkole”.

 2. Szkoła Podstawowa im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie – prezentacja „Sześciolatek w przyjaznej Szkole Podstawowej w Księżynie”.

 3. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku – prezentacja „Sześciolatek w szkole”.

Kapituła, uwzględniając duże zainteresowanie konkursem uczniów klas I-III, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, postanowiła dodatkowo wyróżnić 56 prac. Część z nich została wyeksponowana na towarzyszącej Galii wystawie.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez:

 • Macieja Żywno, Wojewodę Podlaskiego

 • Jarosława Dworzańskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego

 • Jerzego Kiszkiela, Podlaskiego Kuratora Oświaty

 • Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla wyróżnionych placówek
pamiątkowe tablice z napisem: „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły” oraz „Szkoła przyjazna sześciolatkowi”.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym.
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Bardzo dziękujemy też dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Białymstoku, które swoim występem podbiły serca wszystkich uczestników Gali.

Dziękujemy Radiu Białystok za patronat medialny, a Młodzieżowemu Domu Kultury w Białymstoku za pomoc w organizacji Gali.

        W Wojewódzkiej Gali II edycji konkursu „Mam 6 lat” uczestniczyło ponad 200 osób. Było to prawdziwe święto podlaskich sześciolatków i ich rodziców.

  Bożenna Krzesak-Mucha
z-ca dyrektora Wydziału
Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania

Załączniki:

List Pani Minister.
Galeria zdjęć


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16896782