Inne konkursy
Marzena Ewa Piotrowska; tel (85) 748 48 00  

 

plastyczne/fotograficzne


Ogólnopolski konkurs plastyczny „Strażnicy Sieci”
Organizatorzy: Firma WatchGuard Technologies oraz Bakotech Sp. z o.o. zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Strażnicy Sieci”.
Konkurs kierowany jest do uczniów w wieku 8-12 lat ze szkół podstawowych, domów kultury, placówek edukacyjnych.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice manualnej, formie płaskiej, formacie A4. Tematem przewodnim prac powinno być połączenie 2 motywów: zagrożeń czyhających w Sieci oraz symbolu Lwa jako strażnika bezpieczeństwa w Sieci.
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia 2016 r.
Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie na stronie: www.straznicysieci.pl

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka 2016”
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus oraz Bułgarski Instytut Kultury i Słowacki Instytut Kultury w Warszawie zapraszają młodych artystów z instytucji oświatowych oraz ośrodków i szkół artystycznych do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Słoneczna Zakładka 2016”.
Projekty zakładek mogą być wykonane w dowolnej technice, z dowolnych materiałów i w dowolnym formacie. Tematem edycji 2016 jest „Widok z mojego okna”.
Nagrodzone projekty zostaną elektronicznie zminiaturyzowane i przekonwertowane, a następnie wydrukowane w formie tradycyjnych zakładek do książek.
Termin nadsyłania projektów zakładek upływa w piątek, 21 października 2016 r.
Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Urszula Kierzkowska i Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - dr Henryk Linowski.
Szczegóły konkursu na stronie www.bpursus.waw.pl  oraz w załącznikach.
Zaproszenie [pdf]
Regulamin i formularz zgłoszeniowy


Konkurs plastyczny Instytutu Sztuk Pięknych
Zespół Wychowania przez Sztukę Instytutu Sztuk Pięknych AJD w Częstochowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja plastyka – moja technika.
Konkurs objęty jest patronatem J.M. Rektora AJD oraz Dziekana Sztuki AJD.
Termin nadsyłania prac: do 31 października 2016 r.
Szczegóły i regulamin konkursu : http://www.isp.ajd.czest.pl/?p=1438


Konkurs Plastyczny pt. "W harmonii z przyrodą" – VI edycja
Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. "W harmonii z przyrodą" – VI edycja.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Termin nadsyłania prac do 28 listopada 2016 r.
Regulamin konkursu na stronie www.wpk.org.pl


III EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Do czego MORZE służyć może?”
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej organizuje konkurs plastyczny pt. „Do czego MORZE służyć może?”.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych
i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.
Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia
21 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Morskiej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”
Wszystkie informacje dotyczące III edycji konkursu plastycznego pt. „Do czego MORZE służyć może?”.
umieszczone są na stronie:
https://www.mgm.gov.pl/298-konkurs-plastyczny-do-czego-moze-sluzyc-morze

Ogólnopolski konkurs pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z ORE i kuratoriami oświaty

Ogólnopolski konkurs plastyczny organizowanego w ramach projektu "Nie boję się muzyki".
Fundacja Fabryka Sztuki, autor projektu Nie boję się muzyki, zaprasza przedszkolaków i uczniów I-III klasy szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. Jak wygląda muzyka? – Po co ludziom dźwięki?
Termin nadsyłania prac konkursowych - do 6 czerwca br.
Konkurs objęty został honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączniku oraz na stronie: www.niebojesiemuzyki.pl

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Nie ma miejsca na palenie…”
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. Nie ma miejsca na palenie…
Termin nadsyłania prac upływa 09.05.2016r.
Więcej informacji znajduje się w załącznikach oraz na stronie: www.wsse.bialystok.pl 
Regulamin [ PDF ]
Załącznik nr 1 [ DOC ]
Załącznik nr 2 [ DOC ]

VI edycja Miejskiego Konkursu Nasz czysty Białystok pod hasłem: „Białystok, zielony raj, koniecznie o niego dbaj”.
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku, Stowarzyszenie „Nasze Dojlidy” oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie plastycznym (wszystkie szkoły) i fotograficznym (gimnazja i ponadgimnazjalne) Nasz czysty Białystok.
Więcej informacji w załącznikach oraz na www.zsznr5.bialystok.pl i www.bialystok.pl
Regulamin Konkursu [.doc]
Zaproszenie [.doc]

Konkurs na plakat, grafikę lub zdjęcie "INNY LECZ TAKI SAM ...."
Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa "Bajka" w Suwałkach zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w Konkursie na plakat, grafikę lub zdjęcie pt. "INNY LECZ TAKI SAM ..."
Konkurs trwa od 15.02.2016 do 31.03.2016r
Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączniku.

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”

Konkurs „JAKIE ZNASZ ZAWODY”
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku zaprasza, jako Organizator Etapu Regionalnego, do uczestnictwa w Konkursie „JAKIE ZNASZ ZAWODY” w trzech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum.
Do pobrania:
przedszkole konkurs 2016.pdf
szkoła podstawowa konkurs 2016.pdf
gimnazjum konkurs 2016.pdf

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Świat wokół mnie
Dyrektor Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Świat wokół mnie.
Konkurs ma na celu rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz myślenia plastycznego młodego człowieka.
Honorowy patronat przyjęli Minister Edukacji Narodowej oraz Centrum Edukacji Artystycznej.
Termin nadsyłania prac do 12 lutego 2016r.
Szczegóły konkursu na: http://www.wisnickiplastyk.pl/html/gim/konkurs_regulamin_2016.pdf 
oraz w załącznikach.
Plakat
Pismo o konkursie
Regulamin

Konkurs „Zebra w mieście”
Informujemy, że szerzenie wiedzy o zasadach bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii są głównymi celami konkursu organizowanego w ramach programu "Zebra w mieście" przez Emblemat.com
(ul. Oleska 70, 45-222 Opole, tel. 77 307 01 81).
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas szkół podstawowych w całej Polsce.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przesłać na adres e-mail konkursu: zzebra@odblaskowi.pl  w terminie do dnia 31.10.2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.11.2015 r.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie: www.zebra.odblaskowi.pl/okonkursie.html .

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
W bieżącym roku szkolnym rozpoczyna się Ogólnopolski Konkursu Fotograficzny "Granice rzeczywistości", organizowany dla uczniów w ramach drugiej edycji Festiwalu Fotografii Białystok Interphoto 2015. Celem konkursu jest upowszechnianie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży fotografii jako jednej z form wyrazu artystycznego, pogłębianie wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań i pasji, zachęcenie do twórczej pracy, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego świata i wykorzystywania fotografii jako artystycznej formy przekazu.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo w załącznikach do pobrania, a także na stronie internetowej festiwalu www.interphoto.pl  oraz www.facebook.com/bialystokinterphoto .
Do pobrania
Regulamin i karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia
Interphoto plakat konkurs

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież Franciszek w oczach dzieci”
Organizator:
Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” w Turku.
Współorganizator: Starosta Turecki.
Patronat honorowy:
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Celestino Milgiore, Nuncjusz Apostolski w Polsce
Jego Ekscelencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz włocławski, przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
Cel akcji: popularyzowanie postaci Papieża Franciszka wśród dzieci oraz motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie wyobraźni artystycznej i zainteresowań w zakresie sztuk plastycznych
Adresaci: dzieci uczęszczający do przedszkoli.
Dodatkowe informacje:
 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac plastycznych (malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika, malarstwo), w formacie A4, wykonanych samodzielnie, wcześniej niepublikowanych ani nieprezentowanych w innych konkursach,
 konkurs rozpoczął się 1 lipca 2015 roku,
 prace należy nadesłać do 21 września 2015 roku na adres:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” W Turku
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież Franciszek w oczach dzieci”
Poste Restante
Urząd Pocztowy 3
ul. Legionów Polskich 1
62-701 Turek,
 prace plastyczne uczestników ocenią profesorowie i adiunkci Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego w Kaliszu,
 nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 17 października 2015 roku w Kaliszu,
 regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej http://www.civitaschristianaturek.eu,
 więcej informacji o konkursie można uzyskać poprzez: sekretariat.civitasturek@onet.eu.

Konkurs „Ciemne niebo nad Polską"
W związku z obchodami Międzynarodowego Roku Światła 2015 Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne organizują konkurs fotograficzny „Ciemne niebo nad Polską" mający na celu popularyzować astronomię i nauki ścisłe wśród uczniów.
Konkurs jest skierowany do każdego zainteresowanego tematyką ochrony ciemnego nieba, czyli jednego z podstawowych elementów przyrody, jaki od zawsze towarzyszył człowiekowi, a który obecnie jest coraz mocniej zagrożony.
Jego przedmiotem jest wyszukanie i fotograficzne udokumentowanie przykładów ilustrujących zjawisko zanieczyszczenia nocnego nieba niepożądanym światłem. Intensywnie oświetlone puste billboardy, lampy oślepiające, lecz nie oświetlające, lampy świecące na pobocze zamiast na drogę, to wszystko przykłady wytwarzania zbędnego zanieczyszczenia światłem, o jakie chodzi w naszym konkursie!
Dodatkowe informacje wraz z regulaminem są dostępne na stronie internetowej organizatora: http://lightpollution.pk.edu.pl/konf2015/konkurs.php .

Konkurs plastyczny "Mali przyrodnicy"
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym z zakresu edukacji ekologicznej „Mali przyrodnicy".
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-5 lat uczęszczających do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych miasta Białegostoku i okolic
i polega na wykonaniu pracy zbiorowej z wykorzystaniem materiałów takich jak: karton, folia, plastikowe butelki, nakrętki, gazety itp.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie: http://www2.bialystok.rdos.gov.pl/mali-przyrodnicy/

IX Ekumeniczny Konkurs Plastyczny „Matka Boża w Ikonie" pod Honorowym Patronatem J.E. Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego oraz J.E. Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego
Organizator:
Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku we współpracy z Muzeum Ikon w Supraślu i Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów oraz klas 4-6 szkół podstawowych województwa podlaskiego
Cele konkursu: Pogłębienie poczucia tożsamości chrześcijańskiej wśród uczestników, poszerzenie wiedzy z zakresu wschodniej i bizantyjskiej sztuki sakralnej
Termin: prace konkursowe należy dostarczyć w dniach 1-8 maja 2015 r. na adres:
Muzeum Podlaskie w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 10
W załączeniu:
Regulamin konkursu, formularz uczestnika oraz metryczka pracy

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Uśmiech otwiera wszystkie serca”
Przedszkole nr 5 w Sokółce
zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Uśmiech otwiera wszystkie serca”. Temat konkursu: Szczęśliwe chwile.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:
Regulamin

Mój przyjaciel „Dr Clown" - konkurs plastyczny dla dzieci
Fundacja "Dr Clown"
zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Uczestnicy mają za zadanie wykonać pracę plastyczną pod tytułem
Mój przyjaciel „Doktor Clown".
Konkurs trwa od 10.04.2015 do 15.05.2015.
Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.drclown.pl/aktualnosci/1300-lego-w-kazdym-polskim-szpitalu

XV Konkurs Papieski plastyczno-fotograficzny „Wy jesteście nadzieją Kościoła, Wy jesteście moją nadzieją” więcej

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Mama, Tata i Ja”
Międzynarodowa Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki IFCAS zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Mama, Tata i Ja". Konkurs ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną o treści zgodnej z tytułem Konkursu:
„MAMA TATA I JA”.
Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie:
http://www.ifcasfoundation.org/contest/mamapl.html

Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Nasz czysty Białystok”
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku
oraz Stowarzyszenie „Nasze Dojlidy” zapraszają do udziału w V edycji Miejskiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego „Nasz czysty Białystok” pod hasłem „Segregujmy śmieci proszą o to dorośli i dzieci” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wykonanie indywidualnie pracy plastycznej z hasłem reklamowym lub wykonanie fotografii ilustrującej hasło konkursu „Segregujmy śmieci - proszą o to dorośli i dzieci”.
W załączeniu:

Regulamin konkursu
Zaproszenie
Karta zgłoszenia ucznia
Karta zgłoszenia szkoły
Oświadczenie

Międzynarodowy Konkurs Graficzny pt. Człowiek – robot
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie organizuje Międzynarodowy Konkurs Graficznego pt. Człowiek – robot, który jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i za główny cel stawia sobie upowszechnianie i popularyzację artystycznej fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu.
Prace konkursowe powinny mieć formę plakatu pt. „Człowiek robot”, który powinien wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z cyfryzacją społeczeństwa. Organizator zakłada, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży zagrożenia związane z cyfryzacją społeczeństwa. lub wypromować pozytywne skutki cyfryzacji.
Prace konkursowe uczniów przesyłają szkoły w terminie do 10.04.2015 r. na adres konkurszspk@gmail.com .
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej www.zspk.malopolska.pl/nowa/  w zakładce Konkursy.
 

I Międzynarodowy konkurs plastyczno-literacki o Bł. Bolesławie Lament
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Olsztynie oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zapraszają do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Konkursie Plastyczno- Literackim o bł. Bolesławie Lament (1862-1946), trwającym od 9 lutego do 15 kwietnia 2015r.
Do udziału zaproszone są dzieci i młodzież, w czterech grupach wiekowych.
W kategorii plastycznej: I grupa - dzieci od 6 do 10 lat; II grupa - dzieci od 11 do 13 lat.
W kategorii literackiej: III grupa – młodzież od 14 do 16 lat; IV grupa – młodzież powyżej 17 lat.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://katecheza.olsztyn.pl/WNK/
W załączeniu:

Regulamin
Plakat
Załączniki
 

XVII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2015
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Tematyka: Temat prac jest dowolny. Organizatorzy zachęcają również do nadsyłania zdjęć ukazujących młodzież oraz postrzeganą przez nią rzeczywistość.
Wystawa skierowana jest do dzieci i młodzieży z całego kraju, zajmujących się amatorsko fotografowaniem rzeczywistości swojego otoczenia. Głównym jej celem jest promocja twórczości młodych artystów, wymiana doświadczeń, pogłębianie ich wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania wiedzy w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie:
Regulamin
 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pozytywka-czyli wszystko co sprawia, że jestem szczęśliwy”
Strefa WzW, wolnych z wyboru
zaprasza do udziału w projekcie „Pozytywka 2015”. Projekt ma na celu zaszczepienie w młodym człowieku chęci posiadania swojej własnej pasji, idei czy zainteresowań, którym mógłby się poświęcić i "obronić" przed istniejącymi zagrożeniami takimi jak uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-21 lat z całej Polski. Uczestnicy konkursu plastycznego mają za zadanie wykonać prace plastyczne uwzględniające idee projektu „Pozytywka 2015” i jego działania promujące zdrowy styl życia bez używek i substancji chemicznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:
Załącznik
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy  szkół podstawowych w województwie podlaskim
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku w bieżącym roku szkolnym organizuje V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich, a także rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki.
Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej placówki terenowej KRUS do 27 lutego 2015 r. Termin nadsyłania prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym do Oddziału Regionalnego lub placówki terenowej KRUS upływa 27 marca 2015 r.
Wszelkie informacje na ten temat dostępne są dostępne na stronie: http://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/2015/v-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/ .
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału w tym projekcie.
 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z mojego miasta”
Organizator:
Przedszkole Miejskie nr 130 w Łodzi
Konkurs skierowany jest do przedszkoli na terenie Polski. Uczestnicy konkursu wykonują jedno zdjęcie przedstawiające grupę przedszkolną (dzieci biorących udział w konkursie) na tle wybranego obiektu miasta wraz z uargumentowaniem wyboru sfotografowanego miejsca.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.pm130lodz.wikom.pl/strona4.htm

Konkurs plastyczny „Uroda śmieci”
Organizator konkursu: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego
Celem konkursu jest segregacja śmieci, ich przetwarzanie zgodne z ideą Upcyklingu – przekształcanie niepotrzebnych i nieużywanych przedmiotów i materiałów w coś wartościowego i funkcjonalnego. Prace powinny być wykonane z surowców wtórnych tj; papier, plastik, szkło, metal, a także z niepotrzebnych przedmiotów lub ich fragmentów.
Termin nadsyłania prac: 17 listopada 2014r.

W załączeniu:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Konkurs Plastyczny dla uczniów gimnazjów Świat wokół mnie
Dyrektor Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zaprasza uczniów gimnazjum z terenu całego kraju do udziału w konkursie plastycznym Świat wokół mnie.
Konkurs ma na celu rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz myślenia plastycznego młodego człowieka.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są na stronie: http://www.wisnickiplastyk.pl/
 

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Fotomontaż cyfrowy”
więcej
 

Ogólnopolski konkurs „DIAPORAMA 2014”
więcej
 

Panie i Panowie Dyrektorzy
szkół podstawowych
w Białymstoku

Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Białymstoku i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku organizują dla uczniów klas I - III białostockich szkół podstawowych V edycję konkursu plastycznego „Jestem odblaskowy”.
Jego głównym celem jest popularyzacja noszenia odblasków, a także uświadomienie dzieciom z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się na drodze oraz kształtowanie właściwych postaw.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Termin składania prac: do 14 listopada 2014 r.
Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: www.strazmiejska.bialystok.pll .
 

Panie i Panowie Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie podlaskim

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w ramach programu
„Nie ufaj bezgranicznie” organizuje konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Paszport bezpiecznej podróży”.
Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy związanej z zachowaniem zasad bezpiecznego wyjazdu, aby ustrzec się przed wykorzystaniem do pracy lub usług o charakterze przymusowym, w kontekście zjawiska, jakim jest handel ludźmi.
Termin składania prac: do 24 października 2014 r.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: http://www.podlaska.policja.gov.pl/programy/konkurs_paszport_bezpiecznej_podrozy.pdff .
 

Konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą"
Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu
organizuje
konkurs plastyczny pt. „W harmonii z przyrodą”- IV edycja.
Celem konkursu jest m.in. popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody, zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę oraz rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin dostępne są na stronie internetowej:
www.wpk.org.pl
 

Konkurs „Moja ulubiona postać bajkowa”
Organizator konkursu: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6–13 lat.
Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej lub literackiej (zależnie od kategorii wiekowej) swojej ulubionej postaci bajkowej.
Celem konkursu jest wzbudzenie w uczestnikach kreatywności w opisaniu swojej
ulubionej bajkowej postaci lub w wykonaniu pracy plastycznej oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
Prace konkursowe należy przesłać do Europejskiego Centrum Bajki do 30 września 2014r.
Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej:
http://www.stolica-bajek.pl/kokurs-moja-ulubiona-postac-bajkowa-ak827.php
 

Konkurs fotograficzny „Arboretum w Kopnej Górze – cztery pory roku”
Nadleśnictwo Supraśl zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Fotograficznego „Arboretum w Kopnej Górze – cztery pory roku”, który został objęty honorowym patronatem przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku.
Warunki uczestnictwa: uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z regionu województwa podlaskiego. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyt w arboretum wykonali fotografie przedstawiające poszczególne pory roku.
Konkurs rozpoczyna się 1 września 2014r i trwa do 30 sierpnia 2015r.

Szczegółowe informacje:
1. Regulamin konkursu „ Arboretum w Kopnej Górze-cztery pory roku”
2. Zgłoszenie udziału

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka"
pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
oraz jego Ekscelencji Biskupa Drohiczyńskiego
Muzeum w Bielsku Podlaskim - Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku po raz IX organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny "Jan Paweł II w oczach dziecka”.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu całej Polski, od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne.
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XIV Dnia Papieskiego
„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 25 IX 2014 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są w załącznikach.
Zał. 1 Regulamin
Zał. 2 Karta zgłoszeniowa
Zał. 3 Stopka
Zał. 4 Zaproszenie

 

Konkurs plastyczny „Morze Bałtyckie – Morze Przyjaźni”
więcej ...

Przedłużenie terminu zgłoszeń do Konkursu „Kolory wolności”
pod patronatem Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz

więcej ...

 

Ogólnopolski konkurs na najlepszy komiks o tematyce uchodźczej „Daj im szansę!”
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z siedzibą w Krakowie organizuje ogólnopolski konkurs na najlepszy komiks o tematyce uchodźczej „Daj im szansę!”.
Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży tematyki uchodźców.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w wieku 16- 25 lat.
Patronat nad inicjatywą objęło Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Centrum: http://www.pomocprawna.org/

Załączniki:
Informacja o konkursie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

 

KONKURSY EKOLOGICZNE Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Termin 10.04.2014 – 20.05.2014 (Liczy się data stempla pocztowego)
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie
„Spójrz na swoje miasto przez zielone okulary”
organizowanego w ramach projektu
„Przyjazne Miasta na Start – STOP zmianom klimatu!”
Link do konkursu:
http://www.eko-samorzadowiec.pl/od_eko_samorzadu_do_eko_spoleczenstwa/konkurs_dla_uczniow/2016.html
Link do akcji/projektu:
http://www.eko-samorzadowiec.pl/od_eko_samorzadu_do_eko_spoleczenstwa/o_akcji
Najlepsze projekty ekologiczne (=) atrakcyjny sprzęt elektroniczny!!!
Zaprasza Biuro Organizacyjne Akcji - Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Osoba do kontaktu
Agnieszka Banek
abanek@europa.org.pl


VIII Ekumeniczny Konkurs Plastyczny „Matka Boża w Ikonie"
pod Honorowym Patronatem
J.E. Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego
J.E. Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku
we współpracy z Muzeum Ikon w Supraślu
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas 4-6 szkół podstawowych
województwa podlaskiego
Cele konkursu: Pogłębienie poczucia tożsamości chrześcijańskiej wśród uczestników, kształtowanie pozytywnego stosunku do idei ekumenizmu, poszerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu sztuki sakralnej, w tym wschodniej i bizantyjskiej oraz jej wpływu na polską tradycję ikonograficzną
Termin: prace konkursowe należy dostarczyć
w dniach od 12 do 16 maja (piątek) 2014 r.
Szczegółowe informacje: Regulamin konkursu,
formularz uczestnika oraz metryczka pracy

Konkurs plastyczny „Kolory wolności” pod patronatem Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz
Organizator: Kancelaria Sejmu
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Cele konkursu: zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z wydarzeniami sprzed 25 lat - przełomowymi wyborami do Sejmu w 1989 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 maja 2014 roku na adres Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej 4/6/8, 00-902 Warszawa z dopiskiem „KONKURS”.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody: tablet, aparat fotograficzny oraz odtwarzacz MP3. Zwycięskie prace będą prezentowane na specjalnej, plenerowej wystawie w dniu 4 czerwca 2014 r. na terenie Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: listy@sejm.gov.pl  z dopiskiem Konkurs.

Zasady udziału w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu plastycznego „KOLORY WOLNOŚCI”.
Regulamin konkursu plastycznego „Kolory wolności”
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do konkursu plastycznego pt. „Kolory wolności”
Załącznik nr 2 Oświadczenie przedstawiciela ustawicznego uczestnika konkursu


Konkurs plastyczny promujący Konwencje ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok
Cele konkursu: promowanie założeń Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz popularyzowanie
tolerancji i praw osób niepełnosprawnych
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego
Dodatkowe informacje:
• zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie pracy (plakat, format A3) do 28.04.2014 r.
na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”
• regulamin znajduje się na stronie: www.rops-bialystok.pl

XIV Konkurs Papieski "Kanonizacja Jana Pawła II" – edycja międzynarodowa

Organizator: Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie
Cele konkursu: kształtowanie właściwych postaw i zachowań zgodnych z nauką i postawą Ojca Świętego Jana Pawła II, skłonienie młodzieży do refleksji nad swoim życiem, do kształtowania właściwych postaw, tożsamości kulturalnej i religijnej, szukania właściwej drogi życiowej, sprzeciwiania się temu, co tymczasowe i powierzchowne.
Uczestnicy: w Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy OHP, młodzież szkolna (ur. w 1994 roku i młodsza), a także młodzież z zagranicy.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy konkursowej w kategorii fotografia lub plastyka (rysunek, malarstwo, grafika itp.).
Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2014 roku.
Regulamin konkursu

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

im. Josepha von Eichendorffa
2013/14
Cele konkursu: INTERPRETACJA WIERSZA „Przeminęło” JOSEPHA VON EICHENDORFFA
-
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji i sztuki
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację poezji
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży
- promocja dziedzictwa kulturowego ziemi raciborskiej
Organizator:
Zespół Szkół w Krzanowicach
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Termin przyjmowania prac:
do 10 kwietnia 2014 r.
Dodatkowe informacje: Aleksandra Osadnik, tel. + 48 500099162, + 48 (32) 4107010
oraz strona internetowa http://www.krzanowice.pl 


„Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej serdecznie zaprasza do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży po hasłem „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”.
Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Celem konkursu jest również to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka jak najdłużej i towarzyszyła mu przez całe życie.
Kategorie konkursowe obejmują uczniów klas I-III szkoły podstawowej, IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18 roku życia).
Konkurs ma charakter dwuetapowy: szkolny i centralny. Szkolne jury konkursowe wybiera 3 najlepsze prace w każdej kategorii (każda innego autora) i przesyła je, wraz z protokołami, do 7 maja 2014r. na adres:
Komenda Główna PSP, Wydział Informacji i Promocji,
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
Szczegółowe informacje o konkursie:
• strona internetowa: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=5259
• koordynator:
Joanna Matusiak
st. specjalista w Wydziale Informacji i Promocji Komendy Głównej PSP
e-mail: jmatusiak@kgpsp.gov.pl


poetyckie/literackie


III Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego
„CZYTANIE JEST PRZYGODĄ”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie ogłaszają III Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ”
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I –III, IV –VI.
Cele konkursu:
- zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego,
- poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich,
- rozwijanie talentów literackich,
- popularyzacja czytelnictwa.
Więcej informacji można uzyskać na stronach: http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php  oraz http://sp34.lublin.pl/

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu oraz Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły na Borkach zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.
Termin nadsyłania prac: 15 stycznia 2017r.
Szczegółowe informacje w załączniku.
Regulamin konkursu [pdf]


Konkursu na recenzję utworu Jerzego Pietrkiewicza
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z okazji przypadającej w tym roku 100-ej rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 31 października 2016 r. na adres organizatora jednej recenzji dowolnego utworu lub zbioru utworów Jerzego Pietrkiewicza, która wcześniej nie była publikowana ani nagradzana w innych konkursach.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu oraz na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl
Załącznik:
regulamin konkursu
zaproszenie

Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Ogólnopolski Konkurs Literacki Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony
W dniu 20 września 2016 roku upływa termin składania prac konkursowych Konkursu Literackiego „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”, którego głównymi organizatorami są: Fundacja GDZIE oraz ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów.
Konkurs jest częścią Projektu pt. „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”, który ma charakter międzynarodowy – jego działania skierowane są do uczestników na całym świecie. Uczestnictwo w komitetach honorowych poszczególnych działań przyjęły najwybitniejsze postaci świata polityki, nauki i sztuki. Obejmuje on różnorodne działania, mające przypominać tę wielką i niezwykłą postać żołnierza, społecznika, ojca i gospodarza. Ogłoszono m.in. międzynarodowy konkurs na plakat, konkurs historyczny dla studentów, turniej piłkarski, koncerty, wystawy, różnojęzyczne wydawnictwa i konferencje historyczne. Celem Konkursu jest propagowanie wartości, które Rotmistrz Pilecki wyznawał i niezłomnie w życiu codziennym realizował - patriotyzm, umiłowanie prawdy, uczciwość, wartości rodzinne, bezinteresowną pomoc innym.
Zachęcając Państwa uczniów do udziału w powyższym przedsięwzięciu informujemy, że Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ponadto fundatorem głównych nagród jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, są dostępne na stronie internetowej projektu: www.rtmpilecki.com.pl


Konkurs "Misja - książka!",
Fundacja Nowoczesna Polska oraz Ridero IT Publishing serdecznie zapraszają do udziału w konkursie "Misja - książka!".
Regulamin i harmonogram konkursu znajduje się na stronie internetowej: https://ridero.eu/pl/konkurs/
Załącznik:
informacja na temat konkursu "Misja - książka!"


X edycja Konkursu Poetyckiego „O Srebrne Pióro MDK” im. Wiesława Szymańskiego.
Miejski Dom Kultury w Białymstoku zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji Konkursu Literackiego „O Srebrne Pióro MDK” im. W. Szymańskiego.
Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Białegostoku zaś patronat medialny -Polskie Radio Białystok.
Termin nadsyłania prac - do 4 maja 2016 r.
Więcej informacji o konkursie w załącznikach oraz na www.mdk.bialystok.pl
Załączniki:
Regulamin
Karta

XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”- etap wojewódzki
Organizator:
Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku
Patronat honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Cel konkursu: zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
Termin nadsyłania prac - do 1 marca 2016r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej:
http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/poznajemy-ojcowizne
Regulamin oraz załączniki do regulaminu

II Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ
Szkoła Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I - III, IV - VI.
Cele konkursu:

  • zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył dla dzieci,
  • poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dziel literackich,
  • rozwijanie talentów literackich,
  • popularyzacja czytelnictwa.

Więcej informacji o Konkursie w załączniku oraz na http://sp34.lublin.pl/
Załącznik:
ikona programu pdf Dodatkowe informacje o konkursie

XX Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych Przekroczyć Próg Nadziei
Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich im. MB. Miłosierdzia w Białymstoku zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się twórczością poetycką i sami tworzą, do udziału w XX Edycji Konkursu.
Honorowy patronat - Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki
Więcej informacji w załączniku

Ogólnopolski konkurs ekologiczno-literacki „EkoBaja”
Konkurs „EkoBaja”, którego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska, jest skierowany do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych jak i wszystkich dorosłych pisarzy-amatorów.
Celem głównym konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej, zarówno u autorów poprzez pisanie bajek, jak i u odbiorców, dzieci dla których bajki zostaną napisane. W szczególności nacisk proedukacyjny jest położony na odbiorców – poprzez teksty literackie kształtować można postawy proekologiczne, ukazywać piękno otaczającej nas przyrody oraz nacisk na potrzeby dbania o przyrodę i jej zasoby – przyrodę ożywioną i nieożywioną.
Prace konkursowe należy przesłać 20.09.2015 r. na adres:
Sekretariat Konkursu „EkoBaja”
ul. Rapackiego 8c
71-467 Szczecin
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie: http://ekobaja.eu/ .

Konkurs literacki "Dzieciaki kochają zwierzaki"
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie z zakresu edukacji ekologicznej „Dzieciaki kochają zwierzaki".
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV ze szkół podstawowych w woj. podlaskim i polega na napisaniu wiersza nt. zwierząt prawnie chronionych występujących na terenie woj. podlaskiego.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie: http://www2.bialystok.rdos.gov.pl/dzieciaki-kochaja-zwierzaki/

XIII Konkurs literacki „Fair Play – to mój pomysł na życie”
Organizatorzy:
Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku oraz Harcerski Klub Olimpijczyka im. Bronisława Malinowskiego w Białymstoku UKS „HUBAL” Białystok.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci wartości idei olimpijskiej ze szczególnym uwzględnieniem fair play. Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać pracę w formie opowiadania lub wiersza.
Szczegółowe informacje w załączeniu:
Załącznik

Ogólnopolski konkurs literacki „Weterani - 1953 -2015”
Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju przy współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa zapraszają uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim „Weterani - 1953 -2015”.
Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznania historii udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach poza granicami państwa oraz rozwijanie umiejętności twórczych i pisarskich, a także wykorzystywania informacji pochodzących z literatury, prasy, internetu i innych mediów.
Teksty w formie opowiadania, charakterystyki, pamiętnika, listu, wspomnienia, eseju lub reportażu wojennego należy składać do dnia 10 maja 2015 roku.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin dostępne są na stronie internetowej:
http://www.centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/1_71.html


XI Międzywojewódzki Konkurs Poetycki Ja i Świat
Organizator:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
Termin nadsyłania prac do dnia 31 marca 2015 r.
W załączeniu:
Regulamin konkursu
 

XIX Ogólnopolski i XXXIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2015
Organizator:
Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”
Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Dodatkowe informacje:
• termin nadsyłania prac upływa 19 czerwca 2015 r.
• regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.sckbest.pl
• szczegółowych informacji udziela organizator telefonicznie (tel. 033 499 08 33 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 17.00) lub drogą elektroniczną (adresy e-mail: rena.edelman@gmail.com  lub jan.picheta@op.pl ).
Adres nadsyłania prac:
Spółdzielcze Centrum Kultury „Best”
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”;
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22
z dopiskiem Lipa 2015
 

V Ogólnopolski Konkurs Literacki "Płynąć pod prąd"
Organizatorzy:
Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny
Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: wiersz i proza
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/  oraz w załączniku:
Załącznik
 

III Ogólnopolski Konkurs pt. „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury.”
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz trzeci organizuje ogólnopolski Konkurs "Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury".
Konkurs ma na celu wyłonienie najzdolniejszych licealistów (z klas trzecich) na podstawie dwuetapowych zawodów.
Nagrodami głównymi są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
Zaproszenie
Regulamin
Terminy poszczególnych etapów
Tematy 2015
 

Zmiana terminu ogłoszenia wyników Konkursu literackiego "Mój Arsenał"
Zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów i ZHP, organizatorzy konkursu „Mój Arsenał” informują, że ze względu na znaczną ilość nadesłanych prac zostaje przesunięta data ogłoszenia wyników konkursu na dzień 27 lutego 2015 r.
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień, które odbędzie się w Pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka
Organizator:
Młodzieżowy Dom im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Zadaniem uczestników jest przygotowanie zestawu wierszy (od 3 do 5 wierszy). Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
Termin nadsyłania wierszy: do 4 marca 2015 r.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.mdk-plock.pl/konkursy.htmll
 

Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą”
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą”. Honorowy patronat nad konkursem sprawują m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Lublin. Honorowy patronat nad konkursem sprawują m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Lublin.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie:
http://sp34.lublin.pl/2015/01/i-ogolnopolski-konkurs-literacki-o-tworczosci-kornela-makuszynskiego-czytanie-jest-przygoda/
 

II Konkurs Literacki imienia Anny Markowej
Organizator:
Klub Humanistów przy Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Schola Humana
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci szkół wyższych
Do konkursu mogą być zgłaszane prace w kategoriach proza i poezja
Termin nadsyłania prac: 5 marca 2015r.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są na stronie:
http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425:ii-edycja-wiosna-2015&catid=70&Itemid=239
 

Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjów do udziału w XXV Konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski. Konkurs został uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie.
Termin zgłaszania prac upływa 4 kwietnia 2015r.
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.olimpijski.pl/pl/257,konkurs-opowiadan-olimpijskich-im-jana-parandowskiego.html
 

Ogólnopolski konkurs "Dwie książki"
 

Książnica Płocka ogłasza XXIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży Młodzi twórcy literatury.
Celem konkursu
jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przemyślanych prac literackich ukazujących radość czytania i jego znaczenie dla rozwoju emocjonalnego, psychicznego, umysłowego, moralnego oraz wychowania kulturalnego młodego człowieka – czytelnika.
W tym roku temat konkursu brzmi: Lajkuj książkę!!!
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 8 do 16 lat.
Termin nadsyłania prac upływa 24 października 2014 r.
Załącznik:
Szczegółowe informacje
 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Jesteśmy powołani do prawdy”
Społeczność Gimnazjum nr 1 w Lublinie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Literacki o Błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce „Jesteśmy powołani do prawdy” – autentyzm i zwyczajność świadectwa życia ks. Jerzego Popiełuszki z okazji przypadającej niebawem 30 rocznicy Jego męczeńskiej śmierci.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Termin nadsyłania prac: do 10 października 2014 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie http://g1.lublin.eu/?p=2904
 

Konkurs literacki „Mój Arsenał”
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Szarych Szeregów i Związek Harcerstwa Polskiego
Cel konkursu: popularyzacja wśród młodzieży szkolnej dewizy Szarych Szeregów – idei braterstwa i służby Ojczyźnie
Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Prace należy wysłać do 31 października 2014 r. na adres organizatora:
Stowarzyszenie Szarych Szeregów
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa
Załącznik: Regulamin konkursu

„SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2.0” - KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Fundacja Edukacja dla Demokracji
organizuje konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.
Celem konkursu jest promocja działalności samorządów uczniowskich w Polsce. Celem szczegółowym konkursu jest wyłonienie najlepszych prac/esejów stworzonych przez uczniów opisujących innowacyjne działania podejmowane przez ich samorząd uczniowski.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://uczniowski.edu.pl/nowosci/54-uczniowie/260-qsamorzd-uczniowski-20q-konkurs-dla-uczniow

 

„WŁĄCZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI” - KONKURS DLA OPIEKUNÓW SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
Fundacji Edukacja dla Demokracji organizuje konkurs adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, mających doświadczenie w pracy z samorządem uczniowskim.
Celem konkursu jest promocja działalności samorządów uczniowskich w Polsce.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://uczniowski.edu.pl/nowosci/55-nauczyciele/261-qwcz-samorzd-uczniowskiq-konkurs-dla-opiekunow-su

 

Konkurs literacki „Moja polska rzeczywistość”
Organizator: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00 – 330 Warszawa
Cel konkursu: rozbudzenie w uczniach tożsamości obywatelskiej oraz zdolności konstruktywnego oceniania otaczającej ich rzeczywistości
Adresaci: uczniowie gimnazjów
Zadaniem uczestnika konkursu jest nadesłanie eseju, którego treść wyczerpuje jeden z tematów:
• Marzy mi się Polska...
• Wolna Polska ma 25 lat. Za kolejne ćwierć wieku chciałbym, aby...
• Patrzę dziś na Polskę i pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to...
Nagrodą główną konkursu jest zagraniczny wyjazd wakacyjny na Wyspy Szetlandzkie w Wielkiej Brytanii, połączony z nauką angielskiego oraz spotkaniem rówieśników z całego świata.
Forma zgłoszenia: prace konkursowe należy wysłać do 31 maja 2014 r. za pomocą formularza na stronie: www.uwc.org.pl .
Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: www.uwc.org.pl/konkurs-gimnazjalny.htm .

 

Ogólnopolski Konkurs „Młodych Polaków portret zbiorowy”
Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie oraz Monolith Films
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
Uczestnicy: konkurs skierowany jest do osób, które urodziły się nie wcześniej niż 4.06.1989r.
Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie eseju, felietonu lub rozprawki nawiązującego
do utworu literackiego A. Kamińskiego bądź/oraz filmu w reżyserii R. Glińskiego pt. KAMIENIE NA SZANIEC,
na jeden z poniższych tematów:
a) Czym się dzisiaj kierować? Sercem czy rozumem?
b) Jak okoliczności zmieniają nasze postawy? Kim byłbyś/byłabyś w 1943 roku?
Konkurs trwa do dnia 30.04.2014 roku
Nagrodą w Konkursie jest publikacja Pracy w zbiorze książkowym
pt. „Młodych Polaków portret zbiorowy”, który zostanie wydany przez Narodowe Centrum Kultury.
Więcej informacji oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronach:
www.nck.pl  i www.kamienienaszaniec.com .

XVIII Ogólnopolski i XXXII Wojewódzki
Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2014
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielsko-Białej
.
Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej
Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa
w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział
w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów, tworzenie warunków do rozwijania aktywności
twórczej, promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną
prezentację tekstów w lokalnych mediach).
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin nadsyłania prac: 27 czerwca 2014 r.
Dodatkowe pytania można kierować pod adresem e-mailowym:
rena.edelman@gmail.com  lub janpicheta@op.pl , sckbest@gmail.com
z dopiskiem „Lipa” lub telefonicznie pod numerem tel. 33 499 08 33.
Szczegółowe informacje oraz regulamin i karta zgłoszeniowa
dostępne są na stronie internetowej
 
http://www.sckbest.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=3

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „Przecież każdy pisze wiersze”

Organizator: Ośrodek Kultury „Arsus” w Warszawie
Cele konkursu: Kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży; Rozwój współczesnej twórczości literackiej poprzez zainteresowanie młodych ludzi pisaniem dramatów i scenariuszy filmowych
Warunkiem przystąpienia do konkursu jestnadesłanie w maszynopisie trzech różnych wierszy w trzech egzemplarzach do 18 kwietnia 2014 r.
Wiersze oceniane będą w trzech kategoriach:
• szkoła podstawowa 7-13 lat
• gimnazjum 13-16 lat
• liceum, osoby dorosłe 16 – 21 lat

Konkurs jest dofinansowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Edukacja kulturalna”

•Szczegółowe informacje: Regulamin i karta zgłoszenia

 

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA SZTUKĘ TEATRALNĄ I SCENARIUSZ FILMOWY „Nie tylko na scenę”

Organizator: Ośrodek Kultury „Arsus” w Warszawie

Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych:
- do lat 14
- od 15 do 21 lat

Cele konkursu: Kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży; Rozwój współczesnej twórczości literackiej poprzez zainteresowanie młodych ludzi pisaniem dramatów i scenariuszy filmowych

Teksty w formie maszynopisów, w trzech identycznych egzemplarzach należy nadesłać do 18 kwietnia 2014r.

•Szczegółowe informacje: Regulamin i karta zgłoszenia


recytatorskie/teatralne


VII Multimedialny Ogólnopolski i III Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych "Smykolandia - Warszawa - Mokotów 2017"
Dyrekcja Przedszkola Nr 317 "Smykolandia" w Warszawie zaprasza do udziału w VII Multimedialnym Ogólnopolskim i III Międzynarodowym Przeglądzie Małych Form Parateatralnych "Smykolandia - Warszawa – Mokotów 2017".
Termin zgłoszeń: do 13.01.2017 r.
Więcej informacji o Przeglądzie w załącznikach i na stronie: www.smykolandia.edu.pl
Załączniki:
Regulamin 2017 w języku polskim [pdf]
Regulamin 2017 w języku angielskim [pdf]


Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej’2016 – scena młodzieżowa
Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza młodzież z gimnazjów oraz ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej’2016 - scena młodzieżowa.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl
Kontakt w sprawie konkursu - Małgorzata Domalewska, Edyta Andruszewicz, MDK, tel. 857327949.
Karta zgłoszeniowa
Regulamin

XIV edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi"
Zarząd Województwa Podlaskiego oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi"- XIV edycja.
Więcej informacji na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/Dramat-i-tragedie-pozostaw-teatr/14edycja/

Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych.
Z przyjemnością zawiadamiam, że Telewizja Polska S.A. po raz trzeci organizuje Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych. Przegląd jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz domów kultury i innych organizacji oświatowych. Więcej informacji na stronie www.iteatr.tvp.pl  oraz w załącznikach
Załączniki:
Regulamin
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Załącznik nr 4 do Regulaminu.

V Multimedialny Ogólnopolski i I Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych "Smykolandia - Warszawa - Mokotów 2015"
Dyrekcja Przedszkola Nr 317 w Warszawie zaprasza placówki przedszkolne do udziału w V Multimedialnym Ogólnopolskim i I Międzynarodowym Przeglądzie Małych Form Parateatralnych "Smykolandia - Warszawa - Mokotów 2015".
Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
W załączeniu:
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia
 

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2014
 
więcej ...

INTERNETOWY TEATR TVP
Przegląd konkursowy na PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
pod hasłem Mój dom. Moje otoczenie. Moja ojczyzna

Cele konkursu:
 - wyłonienie i nagrodzenie najzdolniejszych artystycznie uczniów
 - ukazanie spraw istotnych dla dzieci i młodzieży, poruszających ich wyobraźnię
 - budowanie pozytywnych postaw wobec sztuki, uświadomienie potrzeby korzystania z wysokiej kultury, pobudzanie wrażliwości
 - stworzenie okazji do prezentacji osiągnięć szerokiemu gronu odbiorców
 - integracja społeczności lokalnych
Organizator: Telewizja Polska S.A.
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzież skupieni przy domach kultury lub innych organizacjach oświatowych
Terminy przyjmowania zgłoszeń: 2 września 2014 r. – 5 października 2014 r.
Dodatkowe informacje (w tym regulamin): www.iteatr.tvp.pl

Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych „Maski” 2014
Organizatorzy:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławek Andrzeja Pałuckiego.
Cele: stworzenie okazji do prezentacji dorobku artystycznego teatrów szkolnych, popularyzowanie aktywności teatralnej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości estetycznej i kultury żywego słowa, oraz wymiana doświadczeń.
Adresaci: grupy teatralne działające w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Tegoroczna edycja konkursu zaplanowana została na 11 kwietnia 2014 roku.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz kwestionariusz zgłoszenia dostępne są na stronie: http://www.lo2.wloclawek.pl.

Zaproszenie do udziału
w Internetowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych
Zachęcamy nauczycieli i instruktorów do skorzystania z atrakcyjnej formy edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w ramach projektu „Internetowy Teatr TVP dla szkół”
Organizator: Telewizja Polska
Cele:
• stworzenie szkołom i placówkom oświatowym okazji do zaprezentowania własnych pomysłów na spektakl teatralny
• zachęcenie do obcowania ze sztuką teatralną
• rozwijanie twórczego potencjału dzieci i młodzieży
• budowanie pozytywnych postaw wobec sztuki
• uświadamianie potrzeby korzystania z wysokiej kultury
• pobudzanie wrażliwości
Adresaci:
• szkoły podstawowe
• gimnazja
• szkoły ponadgimnazjalne
Więcej informacji: http://www.iteatr.tvp.pl

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono finalistów konkursu „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/Dramat+i+tragedie+pozostaw+teatrowi/.


muzyczne/taneczne


XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70  pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”
Klub 2012 w Wyszkowie zaprasza młodzież gimnazjów (od 14 r.ż.) i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”, który odbędzie się w Wyszkowie w dniach: 14 - 15 czerwca 2017 r.
Termin zgłoszeń do konkursu mija 25 lutego 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie:
http://www.klub2012.com.pl/festiwale.php


VII Ogólnopolski Jesienny Konkurs Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji” 24-25 XI 2016 r.
Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół „Grabskiego” zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Jesiennym Konkursie Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji”.
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski, z udziałem gości z zagranicy.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 9 listopada 2016 r. karty zgłoszenia i pliku w formacie MP3 z nagraniem utworu kandydata listownie na adres:
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
ul. Podwale 11,
20-117 Lublin
z dopiskiem “VII Ogólnopolski Jesienny konkurs poezji śpiewanej”
lub emailem na adres:
poezja@zs1.lublin.pl
Więcej informacji w załączniku.
regulamin konkursu [pdf]
karta zgłoszeniowa [docx]


XXIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI O MORZU
Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury, oraz cały zespół WCK, zaprasza do uczestnictwa
w XXIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu, która odbędzie się w dniach
21-22.04.2017 r. w Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskim Centrum Kultury.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.wck.org.pl , www.facebook.com/WejherowskieCentrumKultury  i załącznikach.
Zaproszenie [ PDF ]
Regulamin [ PDF ]
Karta zgłoszenia [ PDF ]

VIII Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem"
odbędzie się w dniach 19 - 21 maja 2015 roku w Bochni
Ideą tego wydarzenia jest integracja uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, edukacja artystyczna oraz promocja uzdolnień uczestników. Udział w festiwalu, zakwaterowanie oraz wyżywienie jest bezpłatne.
Zgłoszenia, zawierające wypełnioną kartę uczestnictwa oraz nagranie wideo piosenki lub programu kabaretowego należy przesłać do 30 kwietnia 2015 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie: http://festiwal.bochnia.pl/

VII Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem"
odbędzie się w dniach 20 - 22 maja 2014 roku w Bochni
Ideą tego wydarzenia jest integracja uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, edukacja artystyczna oraz promocja uzdolnień uczestników. Udział w festiwalu, zakwaterowanie oraz wyżywienie jest bezpłatne.
Zgłoszenia, zawierające wypełnioną kartę uczestnictwa oraz nagranie wideo piosenki lub programu kabaretowego należy przesłać do 30 kwietnia 2014 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie: http://festiwal.bochnia.pl/  oraz pod numerem telefonu organizatora 14 612 26 65


wiedzy


I edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie


Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza uczniów gimnazjów do uczestnictwa w II edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.
Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.
Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Termin zgłoszeń: do 23 października 2016 r.
Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie: www.fundacja.edu.pl
Załączniki:

Notatka prasowa [doc]
Ulotka informacyjna [doc]


Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów
Polskie Towarzystwo Historyczne zaprasza uczniów gimnazjów zainteresowanych historią do udziału w Olimpiadzie Historycznej Gimnazjalistów!
Szczegóły dotyczące Olimpiady znajdują się na stronie internetowej www.olimpiadahistoryczna.pl 


Akademia TiK - języki obce 2.0
4 maja ruszyła ogólnopolska akcja “Akademia TiK – języki obce 2.0” organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Funmedia.
Głównym celem projektu jest popularyzacja edukacyjnych narzędzi internetowych w polskich szkołach oraz promowanie idei ciągłego rozwijania szkół w oparciu o doskonalenie kompetencji liderskich i dydaktycznych wśród kadry pedagogicznej.
Szkoły, które zdecydują się przystąpić do projektu mogą wzbogacić swój model nauczania, wykorzystując multimedialne komponenty dostępne w zasobach internetowych. Są to bezpłatne materiały, które mogą być wykorzystane podczas lekcji językowych. Dodatkowym atutem są szkolenia i warsztaty prowadzone przez specjalistów Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Udział w nim jest bezpłatny. Szczegóły na stronie internetowej http://ola.lerni.us/pl/jak-wdrazac-tik-na-zajeciach-z-jezyka-obcego-otwarcie-akademii-tik-jezyki-obce-2-0/
Pełna treść zaproszenia dla szkół: https://lerni.us/akademiatik/zaproszenie

Ogólnopolska akcja społeczna „Bezpieczne Wakacje 2016”
Akcja rusza 1 czerwca i adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem. Akcja prowadzona jest we współpracy ze szkołami, wydziałami oświaty gmin, kuratoriami, komendami Policji i Straży Pożarnej, w oparciu o materiały przygotowane przez ekspertów oraz udostępnione przez Zarząd Główny PTTK.
Równolegle od 1 czerwca w ramach akcji prowadzony będzie - jak dotąd największy - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:
"Moje Bezpieczne Wakacje 2016" - (Nie)znane atrakcje mojego regionu - pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej!
Wystarczy na stronie www.BezpieczneWakacje.pl  (zakładka dołącz) przesłać zgłoszenie oraz:
1) przeprowadzić zajęcia o tematyce bezpieczeństwa, na podstawie gotowych scenariuszy (dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, od 9 do 12 lat, od 13 do 16 lat)
2) lub umieścić baner informacyjny akcji na stronie internetowej Waszej szkoły.
Scenariusze i banery można pobrać ze strony internetowej www.BezpieczneWakacje.pl  - zakładka pobierz.

Druga edycja Szkoły Letniej II stopnia Nauczanie o Holokauście
W dniach 1-4 lipca 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się druga edycja Szkoły Letniej II stopnia Nauczanie o Holokauście.
Oferta skierowana jest do nauczycieli, edukatorów, liderów społeczności lokalnych, działaczy organizacji pozarządowych, pracowników instytucji kultury oraz do absolwentów dziesięciu edycji Szkoły Letniej stopnia podstawowego (2006-2015), którzy mogą wykazać się ponadprzeciętną aktywnością w zakresie nauczania i upamiętnienia Holokaustu, a także do osób, które aplikowały do dowolnej edycji Szkoły Letniej stopnia podstawowego lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału ze względu na zbyt wysokie kwalifikacje w zakresie nauczania o Holokauście oraz do osób kandydujących do zeszłorocznej, pierwszej edycji Szkoły Letniej II stopnia, które nie zostały zakwalifikowane ze względu na brak miejsc.
Szkoła Letnia II stopnia jest programem realizowanym przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Europeistyki UJ oraz Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. Sponsorzy projektu: Taube Foundation for Jewish Life and Culture, Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 1 czerwca 2016
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.holocaust.uj.edu.pl/

Ogólnopolska akcja Ustanowienia Rekordu Polski w czytaniu Sienkiewicza
Akcja ma charakter ogólnopolski. Przeprowadzona będzie w muzeach, szkołach, miejscach publicznych oraz w zainteresowanych współpracą instytucjach. Serdecznie zapraszamy do uczczenia pamięci największego Pokrzepiciela Serc Polskich.
Czytanie odbędzie się 5.05.2016 r. od godz. 10.00. Regulamin uczestnictwa akcji, formularz zgłoszeniowy i przykładowe teksty do czytania dostępne są na stronie internetowej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej: www.muzeumsienkiewicza.euu

Konkurs Matematyka & GeoGebra – MaGIK
Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Matematyka & GeoGebra – MaGIK”.
Szczegółowy opis i regulamin konkursu są dostępne w załączniku oraz na stronie internetowej: https://sites.google.com/site/ggiwarszawa/konkurs
Regulamin

Ogólnopolski konkurs językowy Młody Lingwista – sesja wiosenna więcej...

XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym
Biebrzański Park Narodowy
zaprasza do udziału w Konkursie Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym im. prof. Adama Pałczyńskiego.
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z województwa podlaskiego.
Głównym celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy o Parku oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych gimnazjalistów z terenu województwa podlaskiego.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem znajdują się na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego:
http://www.biebrza.org.pl/redir,index?wiecej=2333&wiecej_news=1

Konkurs „Catch a Star 2015”
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Astronomicznej (EAAE) oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), dwie europejskie organizacje zajmujące się astronomią, organizują konkurs „European Astronomy Contest Catch a Star”.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu opracowania na dowolny temat astronomiczny (np. o obiekcie na niebie, zjawisku, własnych obserwacjach, ciekawej teorii itp.). Tekst musi być w języku angielskim oraz w formacie PDF.
Udział w konkursie mogą brać grupy złożone z lidera oraz do trzech uczniów. Liderem może być nauczyciel albo opiekun kółka zainteresowań, ale roli tej nie może pełnić uczeń.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.urania.edu.pl/konkursy/catch-a-star-2015.html

Podsumowanie V edycji konkursu ogólnopolskiego Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989.
więcej ...

Konkurs „Lekcja z Legionów”
Organizator: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Roku Stulecia Legionów Polskich.
Cel konkursu:
- Promowanie wiedzy o Legionach Polskich (1914-1918) oraz idei Roku Legionowego,
- Zachęcenie nauczycieli i szkół do realizacji ciekawych i aktywnych form edukacji historycznej, angażujących uczniów i społeczności lokalne,
- Wyróżnienie twórczych i aktywnych nauczycieli historii,
Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zadanie konkursowe: zaprojektowanie i zrealizowanie programu edukacyjnego na temat związany z historią Legionów Polskich (1914-1918) w dowolnej formie.
Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://muzeumpilsudski.pl/mjp-2014-knh-lekcja-z-legionow
 

III edycja Ligi Językowej
więcej ...


techniczne/informatyczne


VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Strona Internetowa bez Barier”
Fundacja Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych
w Polsce zapraszają do udziału w VIII edycji Konkursu „Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych, narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego.
Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone w kwietniu 2017 roku w Warszawie, podczas konferencji „Włączenie Cyfrowe”, dawniej „Cyfrowo Wykluczeni”. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się po adresem: konkurs.widzialni.org

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Stronę Internetową „Mistrz Sieci”
Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Stronę Internetową „Mistrz Sieci”. Tegoroczny temat to „e-GADŻETY WSPÓŁCZEŚNEJ MŁODZIEŻY”.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej - tzndg.pl  oraz w załącznikach.
Regulamin [.doc]
Karta zgłoszenia [.doc]
Oświadczenie [.doc]

Konkurs „AMBASADOR Szkolnej Wynalazczości”
Urząd Patentowy RP i Polska Akademia Dzieci
zapraszają do wzięcia udziału w III edycji konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. W konkursie mogą brać udział dzieci do 13 roku życia. Jury konkursu wybierze laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 5 – 9 lat oraz 10 – 13 lat.
Do pobrania:
Informacja o konkursie-ambasador 2016
Regulamin konkursu_Ambasador Szkolnej Wynalazczosci 2016

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną: Sport w Portugalii. Tylko piłka nożna?
Centrum Języka Portugalskiego/Camõesprzy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną: „Sport w Portugalii. Tylko piłka nożna?"
Celem konkursu jest propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii. Adresowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Prace przyjmowane są do 15.11.2015
Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
Dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.
Informacje o konkursie umieszczone są również na stronie internetowej Centrum:
http://www.umcs.pl/pl/camoes.htm

IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Interaktywny produkt IT”
Akademia Morska w Szczecinie
zaprasza do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Interaktywny produkt IT”.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ta umożliwia młodzieży szkolnej zaprezentowanie swoich umiejętności z dziedziny szeroko pojętej informatyki. Laureaci konkursu oprócz prestiżu, uznania, nagród będą mieli zapewniony również kontakt z firmami, które nowe technologie tworzą na co dzień.
Konkurs prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie: www.informatyka.am.szczecin.pl/ipit/o-konkursie

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK? – TAK!”. Jest to kolejna, V już edycja przedsięwzięcia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, którego celem jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży.
więcej …

IV edycja konkursu informatycznego na najlepszy program w języku „LOGO” wykonany w autorskim programie „Simba 3D LOGO”
więcej ...

Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu informatycznego „Interaktywny produkt IT”
więcej ...

I edycja konkursu „AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014”
Organizatorzy:
Urząd Patentowy RP i Polska Akademia Dzieci.
Patronat nad KONKURSEM objęło Polskie Towarzystwo Badania Gier.
Celem konkursu jest wyróżnienie wynalazków, rozwiązań technicznych, gier planszowych i komputerowych wymyślonych przez dzieci do 13. roku życia, zachęcanie dyrekcji szkół podstawowych do rozwijania i wspierania twórczego myślenia uczniów podczas zajęć szkolnych.
W konkursie mogą brać udział dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni i otrzymają MINI PATENTY Urzędu Patentowego RP lub Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier.
Termin nadsyłania projektów: 1 kwietnia 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 1 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin: http://www.uprp.pl/asw oraz http://academyofkidspoland.wix.com


różne


Ogólnopolski Konkurs „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Citi Foundation, organizuje Ogólnopolski Konkurs „Przedsiębiorczy na rynku finansowym” uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Głównym celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz umiejętności uczniów w zakresie racjonalnego zarządzania finansami. Konkurs jest realizowany w ramach bezpłatnego programu „Moje finanse”, który stanowi nowatorską propozycję edukacji finansowej wspieranej przez nowoczesne narzędzia edukacyjne zamieszczone na platformie internetowej oraz kształtuje postawy przedsiębiorcze u uczniów, rozbudza ich ciekawość i aktywność poznawczą, z zakresu finansów i ICT.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach: szkolnym, międzyszkolnym i finałowym.
Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie www.moje-finanse.junior.org.pl

Konkurs Barwy wolontariatu, Suwałki 2016 w kategorii „Uczniowie”
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do udziału w Konkursie Barwy Wolontariatu, Suwałki 2016 w kategorii „Uczniowie”.
Szczegółowe informacje w załącznikach.
Formularz zgłoszeniowy [doc]
Plakat [pdf]
Regulamin [pdf]
Pismo [pdf]

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny pt. „Matematyka – Lubię to!”
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyka – Lubię to!”.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: etap I - szkolny, etap II - finał ogólnopolski.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://www.snm.edu.pl/p/konkurs-matematyka-lubie-to.html


Ogólnopolski konkurs literacki
„Obraz a słowo - literacki opis dzieła malarskiego”
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Obraz a słowo - literacki opis dzieła malarskiego”.
Termin nadsyłania prac upływa 15.02.2017 r.
Więcej informacji o konkursie na stronach:
www.muzedukacja.blogspot.com
https://vimeo.com/channels/486288


OGÓLNOPOLSKI KONKURS "PROJEKT Z KLASĄ", VII edycja
Organizator:
wydawnictwo Nowa Era.
Honorowy patronat: Minister Edukacji Narodowej, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Cel: zachęcenie uczniów i nauczycieli do realizowania projektów edukacyjnych za pomocą metody projektu.
Uczestnicy: uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Nagroda: nawet 7000 zł na realizację pomysłu na projekt.
Termin składania zgłoszeń: do 29 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje: www.projektzklasa.pl


Szanowni Państwo, trwa VI edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” - odznaczenia dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia. Na uwagę zasługuje nowa kategoria za wyjątkową inicjatywę społeczną. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych, nieznanych bohaterów – osób, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych.
Muzeum Powstania Warszawskiego i Kapituła konkursu po raz VI przyznają Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody”. Nagrodzeni będą ludzie za wyjątkowe czyny oraz ci, którzy swoją postawą i energią życiową wspierają innych.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2016 r.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin stanowią załączniki do podanej informacji.
Regulamin
Zaproszenie
Materiał prasowy
Formularz

Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”
Stowarzyszenie „Wielka Liga” i Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach organizują
III Ogólnopolski Konkursu „Wielka Liga Czytelników” skierowany do szkół podstawowych
i bibliotek publicznych z całej Polski.
Główne cele projektu:

- promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,

- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

- rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,

- promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,

- rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych,

- promowanie twórczości dziecięcej.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

- pierwszy – powiatowy (szkolno-biblioteczny) - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych,

- drugi – półfinały wojewódzkie - drużynowy test,

- trzeci – finał ogólnopolski (drużynowe potyczki literackie).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 7 stycznia 2017 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
www.Wielka-Liga.pl


KONKURS DLA NAUCZYCIELI „MENTOR ROKU”
Firma MENTOR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie organizuje konkurs dla nauczycieli „Mentor roku”.
Celem konkursu jest promocja zastosowania rozwiązań audiowizualnych i nowoczesnych technologii w nauczaniu wśród nauczycieli oraz wsparcie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli.
Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej organizatora:
www.konkurs.myboard.pl


Ogólnopolski Konkurs
„Zaraź nas swoją pasją”

Organizator: Stowarzyszenie STREFA WOLNYCH Z WYBORU.
Cel konkursu:

  • Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności,

  • Umożliwienie młodym ludziom prezentacji swoich osiągnięć, zainteresowań i hobby,

  • Rozwijanie zainteresowań wśród młodych ludzi,

  • Promowanie zdrowego stylu życia, bez używek.

Uczestnicy: młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Termin nadsyłania prac konkursowych: 14 października 2016 roku (decyduje data dostarczenia pracy do organizatora).
Dodatkowe informacje: http://www.strefawzw.pl/aktualno346ci/zaraz-nas-swoja-pasja


NOC MUZEÓW
Uniwersytet w Białystoku Wydział Filologiczny zaprasza na Noc Muzeów. Początek 14 maja o 19.00.
Program na plakacie i stronie internetowej: http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=690:noc-muze%C3%B3w-humanist%C3%B3w-14-maja-od-19-00&catid=42&Itemid=101

Konkurs na projekt maskotki - bohatera kampanii
W ramach trwającej edycji kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, której Patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały konkurs na projekt maskotki - bohatera kampanii.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, a zadaniem uczestników będzie przygotowanie indywidualnej pracy plastycznej obrazującej koncepcję maskotki – bohatera kampanii, ściśle związanej z tematem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i/lub terenach kolejowych, która mogłaby posłużyć, jako element promujący kampanię „Bezpieczny Przejazd…”. Termin nadsyłania prac przez szkoły to 3 czerwca 2016 r.
Materiały promocyjne wraz z regulaminem konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.bezpieczny-przejazd.pl/news/konkurs-na-maskotke-bohatera-kampanii-bezpieczny-przejazd-szlaban-na-ryzyko-930/ 
Informacja o konkursie dostępna jest również na stronie ministerstwa: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/konkurs-pkp-na-projekt-maskotki-zachecamy-do-udzialu.html

Bezpłatne seminarium i warsztaty poświęcone edukacji finansowej dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przedmiotów ekonomicznych do udziału w bezpłatnym seminarium pt.: „EDUKACJA FINANSOWA DZIECI I MŁODZIEŻY – WSPÓLNE WYZWANIE” połączonym z warsztatami, które odbędzie się w dniu 14 maja 2016 r. w Warszawie (Radisson Blu Sobieski Hotel, Plac Zawiszy 1, Warszawa) w godzinach 11.00 – 16.00.
Zgłoszenia (scan wypełnionego formularza zgłoszeniowego) prosimy wysyłać na adres email: mboryna@skef.pl do dnia 11 maja 2016 r. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie internetowej www.skef.pl  , www.facebook.com/skef.gdynia  i załącznikach.
Zaproszenie - nauczyciele wczesnoszkolni
Zaproszenie - nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Program
Formularz zgłoszeniowy

V edycja Programu Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII”
Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” rozpoczyna V edycję Programu Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII”, który adresowany jest do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów. Jego celem jest wspieranie osób wykazujących uzdolnienia w dziedzinie chemii oraz zapewnienie im optymalnych warunków kształcenia
i rozwoju osobowego.
Rekrutacja do programu odbywa się dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie przez uczniów formularza on-line na stronie internetowej Fundacji oraz przesłanie do końca kwietnia dokumentów określonych regulaminem. Drugim etapem, jest ścieżka rekrutacji do wybranej szkoły (tzw. „logowanie”), zgodnie z wymogami systemu oświatowego i wewnętrznymi przepisami szkół.
Rekrutacja do programu potrwa do 29 kwietnia 2016 r., a szczegółowy regulamin oraz wniosek dostępny jest
na stronie www.orlendarserca.pl  w zakładce „Programy Stypendialne”.
Regulamin

KONKURS DLA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wspólnie z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Gminą Raciechowice zapraszają zespoły Członków Spółdzielni Uczniowskich wraz z Opiekunami do udziału w Konkursie
na najlepszy pomysł na kampanię społeczną w społeczności lokalnej.
Prace konkursowe przyjmowane są do 25 maja 2016 roku do godz. 16.00 na formularzach aplikacyjnych zgodnie
z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.spoldzielnie.org.pl
Więcej informacji na stronie organizatora.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Rodziców "Mój przyjaciel z literackiej krainy"
Przedszkole Samorządowe Nr 32 „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku oraz Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1
w Białymstoku zapraszają dzieci i rodziców dzieci z przedszkoli, placówek specjalnych oraz szkół podstawowych edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Dla Dzieci i Rodziców "Mój przyjaciel z literackiej krainy"
Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku.
Więcej informacji o konkursie w załączniku.
Regulamin [PDF]

Ogólnopolski Konkurs na film promujący zasady savoir-vivre’u Od ignoranta do eleganta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie na film promujący zasady savoir-vivre'u "Od ignoranta do eleganta".
Konkurs objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Termin nadsyłania prac: do 29 kwietnia 2016r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załącznikach.
Załączniki:
Regulamin
Zaproszenie

Konkurs „Historia bliska nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana...”
Ośrodek KARTA zaprasza uczniów szkół gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIX edycji konkursu „Historia bliska nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana...”
Więcej informacji na stronie: www.historiabliska.pl  oraz w załącznikach.
Plakat
Plakat
Anonos
Regulamin

Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w bieżącym roku szkolnym 2015-2016 po raz czwarty organizuje konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. Celem konkursu jest promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.
Do pobrania Informacja o konkursie

Obchody Europejskiego Dnia Prawnika
...więcej
 

Konkurs „120 Lat Na Olimpijskim Szlaku – od Aten do Rio de Janeiro” ...więcej

Maraton pisania listów
Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Wysyłane są apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane. Im więcej napisanych listów, tym większa szansa, że uda się poprawić los danego bohatera lub bohaterki. W Polsce listy pisane są w setkach miejsc w całym kraju - w szkołach, klubach, kawiarniach, instytucjach kultury. Każdy może zorganizować Maraton! Rezultaty Maratonu są widoczne od razu. Już w jego trakcie Amnesty International otrzymuje wiele dobrych wiadomości - ludzie są uwalniani z więzień, władze reagują na apele, złe prawo jest zmieniane. Listy są ogromnym wsparciem dla bohaterów i ich bliskich - dają im siłę i nadzieję w walce o swoje prawa.
Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://amnesty.org.pl/maraton/

Konkurs literacko-plastyczny pamięci Simony Kossak
Organizator:
Polskie Radio Białystok S.A.
Cel konkursu:
-
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci,
- zdolności literackich i manualnych,
- rozwój wyobraźni,
- odkrywanie i wspieranie talentów,
- ukazanie twórczości uczniów szerszej publiczności
Uczestnicy:
uczniowie szkół podstawowych
Terminy: 01 października 2015 r. – 22 stycznia 2015 r.
(do 30 listopada należy przesłać, do Rozgłośni Polskiego Radia Białystok, dziesięć wyłonionych najlepszych prac w szkole)
Dodatkowe informacje: http://www.radio.bialystok.pl/konkursliterackoplastyczny 

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok’ 2015 – scena dziecięca.
Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych naszego województwa do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok’ 2015 – scena dziecięca.
Celem imprezy jest konfrontacja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych, stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli a także wyzwalanie inicjatyw i twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru oraz form artystycznego wyrazu.
Zgłoszenia zespołów do udziału w Forum Teatrów (wzór zgłoszenia w załączeniu) należy przesyłać do MDK w Białymstoku do dn. 10 listopada 2015 roku
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się także na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl
W sprawach konkursu można kontaktować się z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a (Małgorzata Domalewska, Edyta Andruszewicz – tel. 857327949).
List Podlaskiego Kuratora Oświaty
Regulamin
Karta zgłoszenia

Ogólnopolski Konkurs pt. Bateria pomysłów
Informujemy, że Polski Klub Ekologiczny prowadzi ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska ze względu na doniosłe znaczenie dla edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Projekt składa się z kilku elementów, głównym jego działaniem jest ogólnopolski konkurs, którego zadaniem jest przygotowanie przez drużyny konkursowe kampanii edukacyjno-informacyjnej dla rówieśników na temat potrzeby właściwego zagospodarowania zużytych baterii i sposobów na ograniczenie użycia jednorazowych baterii.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym Regulamin i formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie: http://www.pkegliwice.pl .

Konkurs fotograficzny Piękno leży pod stopami
Serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Piękno leży pod stopami" organizowanym przez Fundację RAZEM z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 15 do 20 roku życia z terenów całej Polski. Prace należy dostarczyć pocztą elektroniczną w terminie 01.06.2015r. – 30.09.2015r.
Szczegóły konkursu w załączniku oraz na stronie http://www.pasjazycia.com
Załączniki:
Regulamin konkursu fotograficznego
Zgłoszenie uczestnika konkursu fotograficznego

I Ogólnopolski Przegląd Filmów MOJE MIASTO Szydłowiec-2015
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca, ul. Sowińskiego 2, Zamek, 26-500 Szydłowiec
Cel konkursu: zaktywizowanie młodzieży szkolnej w promocji swoich ”małych ojczyzn” i odkrycie talentów fotograficznych (operatorskich)
Dodatkowe informacje:
• konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
• Prace konkursowe na płycie DVD należy wysłać pocztą na adres: Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca, ul. T. Kościuszki 95, 26-500 Szydłowiec i drogą elektroniczną na adres: janpiwowarczyk@wp.pl  w terminie do 7 września 2015 r.
• Szczegółowych informacji udziela Jan Piwowarczyk; e-mail: janpiwowarczyk@wp.pl , tel. 791 731 268.

Konkurs ALIANTE 2015
Aliante 2014 to 14. edycja polskiej edycji konkursu o charakterze międzynarodowym dla osób interesujących się Sojuszem Północnoatlantyckim, polityką bezpieczeństwa oraz
stosunkami międzynarodowymi.
Organizatorzy: głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Jagello 2000 z Czech, zaś w Polsce Aliante koordynowane jest przez STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE.
Uczestnicy konkursu: uczniowie w wieku 15-19 lat
Więcej informacji oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej: http://www.project-aliante.org/pl// oraz na stronie organizatora krajowego http://www.sea.org.pl. Pytania należy kierować do koordynatora krajowego: p. Kryspin Radzio,
e-mail euroatlanticassociation@gmail.com

Szanowni Państwo
    Kuratorium Oświaty w Białymstoku gorąco zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu Złote Wachlarze”, organizowanym przez Międzynarodową Organizację
ds., Migracji (IOM). Celem konkursu jest wyróżnienie Instytucji i Osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.
    Do 20 listopada na stronie www.złotewachlarze.pl zgłaszać można propozycje nominacji w kategorii Osoba i Instytucja. Na podstawie nadesłanych propozycji Kapituła konkursu Złote Wachlarze wyłoni Nominowanych oraz Laureatów, a wszyscy zainteresowani tematyką migracyjną będą mogli zagłosować na Nagrodę Publiczności. Uroczystym podsumowaniem inicjatywy będzie Gala Złotych Wachlarzy, która odbędzie się 18 grudnia 2014 roku w Warszawie.
    Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie www.złotewachlarze.pl .
 

XX edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz
Organizator:
Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz, z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu (ul. Jana Wł. Dawida 5, 50-527 Wrocław, tel. 71 367 05 99, e-mail: komitetglownyturnieju@interia.pl
Szkoła, stowarzyszenie zawodowe lub inna organizacja zaawodowa, zainteresowana organizacją etapu wojewódzkiego Turnieju powinna zgłosic wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju i uzyskać zgodę na jego organizację.
Szczegółowe informacje (regulaminy, terminarz, załączniki) znajdują się na stronie: www.zsz5wroclaw.home.pl .
 

III Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”
Tematem III Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja” jest „Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?”
Organizator: Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie.
Cele konkursu:
• upowszechnienie wśród młodego pokolenia roli normalizacji w problematyce dostępności dla wszystkich
• zwrócenie uwagi uczniów na rolę norm w ułatwianiu: samodzielnego życia osobom niepełnosprawnym, obsługi urządzeń i przyrządów osobom niepełnosprawnym
• zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tej tematyki do swoich zajęć lekcyjnych poprzez zwrócenie uczniom uwagi na: konieczność wprowadzania znormalizowanych rozwiązań likwidujących bariery techniczne w dostępie do dóbr i usług, uwzględnienie potrzeby konstruowania urządzeń powszechnego użytku, budynków i przestrzeni publicznej zapewniających dostęp dla wszystkich.
Adresaci: nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele-konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.pkn.pl/konkursy-0 .
 

Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: „Bełza i Chełmoński – Bogu i Ojczyźnie”
więcej ...

Konkurs "Super Dyrektor Szkoły", "Super Dyrektor Przedszkola"
więcej ...

Konkurs na audycję radiową organizowany z okazji setnych urodzin Jana Nowaka - Jeziorańskiego

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Drugie Życie Elektrośmieci"
Organizator:
Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
Koordynator konkursu: Fundacja Zielony Horyzont
Cele konkursu:
• podniesienie świadomości ekologicznej biorących w nich udział dzieci i młodzieży oraz całych społeczności lokalnych,
• zbiórka ZSEE oraz zużytych baterii i przez to zmniejszenie obciążenia naszego ekosystemu.
Adresaci: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, świetlice środowiskowe, domy dziecka, galerie, muzea
Dodatkowe informacje:
• Konkurs będzie trwać od 1 listopada 2014 r. do 25 maja 2015 r.,
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej konkursu http://www.drugiezycieelektrosmieci.pl do 15 października 2014 r.,
• Udział w konkursie jest dla uczestników bezpłatny,
• Regulamin konkursu.

Wyniki III edycji konkursu "Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza"
więcej ...

3. Otwarty Konkurs Filmów Amatorskich
3. Otwarty Konkurs Filmów Amatorskich jest jedną z imprez towarzyszących 7 Festiwalowi Filmów dla Dzieci organizowanego przez Fundację Rozwoju Kina.
W konkursie, którego celem jest popularyzacja technik filmowych wśród najmłodszych adeptów tej sztuki, mogą wziąć udział dzieci oraz młodzież do 16 – go roku życia, zgłaszając swoje prace zarówno indywidualnie jak i grupowo. Dopuszczalne są dowolne techniki wykonania propozycji filmowej (zarówno fabularnej jak animowanej) trwającej do 20 minut.
W tym roku – ze względu na jubileuszową, 30. rocznicę premiery „Akademii Pana Kleksa” w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego – tematem konkursu jest „W Sennym Lusterku Pana Kleksa”. Dzięki magicznemu lusterku Pan Kleks mógł zajrzeć w sny wszystkich swoich podopiecznych. Teraz młodzi twórcy mają szansę pokazać najciekawsze historie z sennych marzeń uczniów Akademii.
Forma zgłoszenia: Filmy należy przesyłać do 30 maja 2014 r. na adres:
Fundacja Rozwoju Kina,
ul. Pychowicka 7,
30-364 Kraków
Dodatkowe informacje:
• strona internetowa organizatora: www.ffdd.pl 
• Monika Pindziak: m.pindziak@frk.org.pl , kom . 605-105-391
Magdalena Kotula: m.kotula@frk.org.pl .

XIII edycja konkursu European Language Label
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komisji Europejskiej, organizuje XIII edycję konkursu European Language Label
Zadaniem konkursu
jest wyróżnienie projektów wykorzystujących nowatorskie metody w nauczaniu języków obcych, które są zarazem atrakcyjne dla uczestników i inspirujące dla całej społeczności lokalnej, w której projekt jest realizowany. Laureaci otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez Komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Konkurs skierowany jest do instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne metody, realizują coś więcej niż program nauczania. Projekty do konkursu w kategorii: instytucja mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem językowym, a kategorii: indywidualne inicjatywy nauczycieli - nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjnych. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opisać swoje przedsięwzięcie na odpowiednim formularzu konkursu.
Termin nadsyłania formularzy upływa 5 maja 2014 r.
Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej programu: http://www.ell.org.pl
Informacja

Konkurs „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości”

Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3 Warszawa
Cele konkursu: propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, promowanie cech i umiejętności składających się na szeroko rozumianą przedsiębiorczość i dobrych praktyk w tej dziedzinie. W konkursie zostaną wyłonione najciekawsze przedsięwzięcia uczniowskie, przedstawione w formie krótkiego filmu i opisu.
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych, w zespołach 2-3 osób
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie http://www.dap.edu.pl/konkurs

VIII Konkurs na Apel Poległych
VIII Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wielkim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie
Ojczyzny lub poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy
Organizator: Stowarzyszenie Dzieci Serc
Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o historii
Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, może mieszkali
blisko nas, a obecnie pamięć o nich ulega zapomnieniu.
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin: Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2014r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.dzieciserc.org/new/new.htm

Konkurs ALIANTE 2014
Aliante 2014 to 13. edycja polskiej edycji konkursu o charakterze międzynarodowym dla osób interesujących się Sojuszem Północnoatlantyckim, polityką bezpieczeństwa oraz
stosunkami międzynarodowymi.
Organizatorzy: głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Jagello 2000 z Czech, zaś w Polsce Aliante koordynowane jest przez STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE.
Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich oraz studenci uczelni wyższych, w wieku 15- 19 lat (urodzeni pomiędzy 1 sierpnia 1994, a 30 czerwca 1999), którzy posiadają obywatelstwo jednego z krajów NATO i stworzą dobrowolnie dwuosobowe drużyny.
Więcej informacji oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej: http://www.project-aliante.org oraz na stronie organizatora krajowego http://www.sea.org.pl. Pytania należy kierować do koordynatora krajowego: p. Sebastian Kmita, e-mail polandaliante2014@gmail.com.

 

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszy film promujący drewno
pt. „Film w dechę”

Organizatorzy: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Forest Consulting Center
Sp. z o.o. oraz portal internetowy Drewno.pl
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.
Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Przedmiotem konkursu są krótkie 3 minutowe filmy o tematyce dotyczącej drewna jako surowca odnawialnego oraz jego szerokiego spektrum zastosowań.
Preferowane będą filmy, które tematykę konkursową przedstawią w sposób zabawny.
Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2014r.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Jolanta Węgiel
(e-mail: jwegiel@forestcc.pl , tel.: 695-744-932).
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach internetowych
organizatorów: www.wles.up.poznan.pl , www.forestcc.pl , www.drewno.pl .

50. Cross Ostrzeszowski
Organizator:
Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”
Cel akcji: popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży oraz wykorzystywanie biegania do poprawy zdrowia fizycznego, integracja z osobami niepełnosprawnymi, selekcja dzieci i młodzieży posiadających predyspozycje do uprawiania sportu.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.powiatostrzeszowski.pl

III Konkurs Filmowy „Lektury w kadrze”
Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące MIKRON w Łodzi
Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezydent oraz Marszałek Miasta Łodzi, Filmoteka Szkolna, Łódzkie Muzeum Kinematografii, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.
Zadaniem uczestników jest nakręcenia etiudy filmowej (ok.10 min.) zainspirowanej tekstem dowolnie wybranej lektury. Przy kręceniu filmu młodzi ludzie mogą sięgnąć po rozmaite konwencje i gatunki filmowe.
Szczegółowe informacje: http://konkursfilmowy.mikron.edu.pl/

Wykaz olimpiad, konkursów i turniejów realizowanych w roku szkolnym 2013/2014
więcej ...

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera informacyjno-edukacyjną akcję „Bezpieczna woda” organizowaną przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach tego projektu został uruchomiony konkurs „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie”. Jego celem jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w czasie wypoczynku letniego nad wodą.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci, zachęcam Państwa do spopularyzowania tej akcji
w szkole. Wszystkie informacje i materiały dostępne są na stronie
http://www.msport.gov.pl/turystyka
oraz pod nr tel.: 22 24 43 188 u p. Macieja Rosińskiego (maciej.rosinski@msport.gov.pl).


Propozycje programowe różnych placówek


IV edycja Ogólnopolskiego Programu Nie boję się muzyki
Informujemy, że trwa IV edycja Ogólnopolskiego Programu „Nie boję się muzyki”. Organizatorem projektu jest poznańska Fundacja Fabryka Sztuki, promująca muzykę klasyczną.
W ramach programu organizowany jest konkurs na wideoklip adresowany do młodzieży uczęszczającej do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie polega na stworzeniu teledysku z zaproponowanym przez organizatora tłem muzycznym.
Szczegółowe informacje, wykaz utworów biorących udział w konkursie oraz Regulamin jest dostępny na stronę internetowej: niebojesiemuzyki.pl/konkurs-na-videoklip-3

XVI edycja Konkursu Papieskiego Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zaprasza uczestników OHP oraz młodzież szkolną do udziału w XVI edycji Konkursu Papieskiego Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży.
Więcej informacji w załączniku oraz na stronie internetowej: www.konkurs-papieski.com

Informacja o konkursie dla uczniów pn. Europejski tydzień walki z rakiem 2016. Więcej...

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "POZYTYWKA - czyli wszystko to, co sprawia, że jestem szczęśliwy"
Strefa WzW – Wolnych z Wyboru zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 21 lat do II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "POZYTYWKA - czyli wszystko to co sprawia, że jestem szczęśliwy".
Honorowy patronat: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Termin nadsyłania prac mija 8 maja 2016r.
Link do filmiku promującego konkurs. https://www.youtube.com/watch?v=V84DrN2hBpg
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.strefawzw.pl

Program edukacyjny o zdrowym odżywianiu "Żyj smacznie i zdrowo". Konkurs dla szkół
Zapraszamy uczniów i nauczycieli gimnazjów do wzięcia udziału w projekcie "Żyj smacznie i zdrowo".
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://www.zyjsmacznieizdrowo.pl/aktualnosci/  oraz w załączniku.

Festiwal Filmów Dzieci i Młodzieży "Anim@kcja" Białystok 2016
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza uczniów wszystkich typów szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego do uczestnictwa w Festiwalu Filmów Dzieci i Młodzieży "Anim@kcja" Białystok 2016.
Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Białegostoku.
Patronat prasowy objęła Gazeta Wyborcza Oddział w Białymstoku.
Więcej informacji o Festiwalu znajduje się na stronie: www.animakcja.mdk.bialystok.pl  oraz w załączniku.
Regulamin

Konkurs Torowisko to nie boisko
Urząd Transportu Kolejowego zaprasza dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie Torowisko to nie boisko, w ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej Kolejowe ABC.
Więcej informacji o kampanii znajduje się w załączniku oraz na stronie www.kolejoweabc.pl
Plakat
Regulamin

XVI Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku zaprasza uczniów zakładów rzemieślniczych zatrudnionych w celu nauki zawodu, do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgłoszenia za pośrednictwem Cechu lub Szkoły są przyjmowane do 01 kwietnia 2016r.
Regulamin konkursu znajduje się w załączniku:
Regulamin

VII Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych Świat wokół mnie
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.
Cele konkursu:
• Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności,
• Rozwijanie zainteresowań sztuką filmową,
• Budzenie wrażliwości na otaczający świat i sytuację młodego człowieka we współczesnym świecie.
Honorowy patronat Filmoteki Szkolnej programu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Prace można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres organizatora do 31 marca 2016r.
Więcej informacji w załączniku oraz na stronie MDK: www.mdk.rybnik.pl 
Regulamin

Ogólnopolski konkurs "JESTEM SMART!"
Zapraszamy uczniów podstawowych i gimnazjów do udziału w ogólnopolskim konkursie "JESTEM SMART!", organizowanym przez magazyn "IT w Edukacji". Do wygrania nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół o wartości ponad 20000 zł!
Zgłoszenia są przyjmowane do 12.11.2015r. Więcej informacji o konkursie w załączniku oraz na stronie: www.smart.itwedukacji.pl
Załącznik

Konkurs Postaw na Słońce - Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do II edycji konkursu "Postaw na Słońce", skierowanego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu organizowane są dwa niezależne konkursy: badawczy i filmowy. Udział w konkursach jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 45 tys. zł!
Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
Patronat nad projektem objęli: Minister Środowiska i Minister Edukacji Narodowej.
Termin rejestracji upływa 31 października 2015.
Szczegóły w załącznikach oraz na stronach internetowych www.postawnaslonce.pl  i www.filmeko.pl.
Załączniki:
Postaw na słońce

Olimpiada Wiedzy o Prawie
II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem w XVU edycji objął Marszałek Sejmu RP, Minister Sprawiedliwości i Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Prokurator Generalny, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Poseł no Sejm RP – Andrzej Kania, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich. Olimpiada organizowana jest pod patronatem organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej.
Termin składania zgłoszeń do 16.10.2015r.
Więcej informacji na stronie: www.slo2.pl lub www.oiimpiadaprawa.republika.pl .

Konkurs Know America 2016
Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w 13 edycji konkursu Know America 2016.
Cel, jaki stawiają sobie organizatorzy, to pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych oraz promowanie Internetu jako środka komunikacji i narzędzia do poszukiwania informacji.
Zgłoszenia uczestników do 06.11.2015r.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz harmonogram konkursu dostępne są na stronie: www.knowamerica.pl  oraz w załączniku.
Załącznik: List

VIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Konkursy organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Komunikat dotyczący koncertu charytatywnego dla Nepalu
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku informuje, że koncert charytatywny "Młodzież Podlasia dla Nepalu" zostaje przesunięty na 13 czerwca 2015 r. Odbędzie się w Famie, gdzie wykonawcy będą dysponować w pełni profesjonalnym sprzętem. Koncert będzie składał się z dwóch części- podczas pierwszej wystąpią amatorzy- soliści i zespoły młodzieżowe, w drugiej zagrają profesjonalne zespoły pochodzące z Podlasia.
W związku ze zmianą terminu przedłużony zostaje czas na zgłaszanie się do koncertu- zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 maja 2015 r. pod adresem dyrektor.bialystok@locsm.edu.pl . Zachęcamy do prezentacji wszystkie placówki oświatowe regionu oraz grupy niezrzeszone.


Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białystoku ( ul. Krakowska 9) zaprasza uczniów gimnazjów na charytatywny bieg patrolowy "Słoneczny bieg na orientację". Bieg odbędzie się 1 czerwca 2015 r. Dochody z udziału w biegu (2 zł od osoby) w całości zostaną przeznaczone na hospicjum dla dzieci.
Na trasie biegu czekają liczne atrakcje: pole minowe, odczytywanie szyfru, czołganie pod "ostrzałem" wroga, rozbieranie i składanie broni na czas, rzut granatem itp. Na zakończenie wszyscy uczestnicy biorą udział w ognisku.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie młodzieży ( grupy chłopców i dziewcząt) do dnia 24 maja na adres: dyrektor.bialystok@locsm.edu.pl

Konkurs „Na tropach astronomii”
Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Na tropach astronomii”.
Konkurs polega na opisaniu dowolnego miejsca lub obiektu astronomicznego, jakie można znaleźć na terenie naszego kraju. Opis powinien zawierać wszelkie informacje przydatne turystom chcącym odwiedzić dane miejsce tj. lokalizację, zasady dostępu dla publiczności, historię, stan obecny itp. Takimi obiektami mogą być na przykład: obserwatoria, planetaria, muzea z ekspozycją astronomiczną, pomniki, zegary słoneczne, miejsca spadku meteorytów itp. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:
Załącznik

Konkurs „Wygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela”
Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek!

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Wygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela” objętym w woj. podlaskim honorowym patronatem przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie wziąć udział mogą wszystkie szkoły podstawowe, w których od września 2014 r. rozpoczną naukę uczniowie klasy pierwszej.
Organizatorzy przewidzieli 3 Nagrody Główne o wartości 10 000 PLN każda
w postaci kompleksowego wyposażenia sali dla ucznia klasy pierwszej.
Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu: 5 maja – 11 lipca 2014 r.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz Kartę Konkursu wraz z 3 zdjęciami przedstawiającymi aktualny stan sali, w której od września 2014 r. naukę rozpoczną uczniowie klasy pierwszej
Kontakt: konkurs@mojebambino.pl 
Szczegóły na temat konkursu, zasady, opis nagród oraz Regulamin
znajdą Państwo na stronie:

 http://www.mojebambino.pl/konkurs_sala_marzen.php
 

„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”. Nagrodą w konkursie jest wyjazd edukacyjny do otwartego we wrześniu 2012 r. Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni pod Kijowem.
Zadaniem młodzieży jest stworzenie strony z albumu, poświęconej konkretnej ofierze zbrodni. Uczestnik musi opracować koncepcję plastyczną oraz wyszukać informacje o wybranym przez siebie bohaterze.
Wybrane prace zostaną umieszczone w publikacji IPN poświęconej ofiarom Zbrodni Katyńskiej.
Regulamin konkursu i szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie http://www.pamiec.pl/sprzaczki.

Oferta zajęć interaktywnych oraz lekcji muzealnych
Organizator:
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego,
ul. Świętojańska 17,
15-277 Białystok, tel. (85) 7327-392


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16861950