Adres do przysyłania plików z systemu SIO do Kuratorium Oświaty
sio@kuratorium.bialystok.pl

Osoby do kontaktów w sprawie SIO w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Imię Nazwisko e-mail

zadania

telefon

Małgorzata Borkowska sio@kuratorium.bialystok.pl koordynacja SIO (85) 748-48-00
Halina Popławska   sprawy finansowe (85) 748-48-19

Jednostki Samorządu Terytorialnego prosimy o nadsyłanie do Kuratorium także wydruku raportu scalonych jednostek.

   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16861999