Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie:

Podlaska mozaika.
W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza

Konkurs na pracę grupową lub indywidualną, pokazującą współistnienie w naszym regionie ludzi różnych kultur, religii i narodowości w nawiązaniu do historii lub w kontekście teraźniejszym.

Organizatorzy
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Tyszkiewicz

Współorganizatorzy
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Cele konkursu

 • poznanie kultury, tradycji i obrzędowości regionu
 • budowanie postawy dialogu między ludźmi różnych kultur, narodów i religii
 • pogłębianie wzajemnego zaufania i sympatii
 • poszerzanie wzajemnej otwartości, ułatwiającej kontakt z drugim człowiekiem
 • budowanie gotowości do kontaktu z nieznaną osobą
 • integracja z zachowaniem odrębności kultur.

Preferowane będą prace pokazujące różnorodne aspekty wielokulturowego współistnienia.

Uczestnicy konkursu
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe oraz gminne i miejskie domy kultury z województwa podlaskiego.

Zasady udziału w konkursie

 1. Przyjmowane będą prace wykonane w następujących formach:
 • film
 • wideoklip
 • spektakl
 • praca przestrzenna
 • praca plastyczna
 • fotoreportaż
 • tekst – reportaż, wywiad, opowiadanie, wiersz.
 1. Prace powstałe w ramach konkursu muszą być, przed ich wysłaniem na konkurs, zaprezentowane w szkole; preferowane będą prace zaprezentowane w środowisku lokalnym – w przestrzeni osiedla, wsi, miasta, instytucji lub w Internecie – na publicznie dostępnej stronie internetowej czy portalu.
 2. Do każdej pracy należy dołączyć jej metryczkę (wg wzoru) oraz dokumentację dotyczącą prezentacji pracy w środowisku lokalnym (krótki opis, zdjęcia, w przypadku strony internetowej – print screen strony); nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez organizatorów konkursu w celach związanych z tematyką konkursu oraz na wykorzystanie danych osobowych autorów prac do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 3. Prace powinny dotyczyć działań realizowanych w latach 2012/2013 i 2013/2014 i nienagrodzonych we wcześniejszych edycjach konkursu.
 4. Konkurs trwa do końca marca 2014 r.
 5. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 11 kwietnia 2014 r.; prace, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględnione.
 6. Prace należy nadsyłać na adres:
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, ul. Warszawska 8, 15-063 Białystok
  z dopiskiem: „praca konkursowa”
 8. Prace oceni komisja konkursowa, w skład której będą wchodzić osoby wskazane przez organizatorów.
 9. Dla autorów najlepszych prac gwarantujemy atrakcyjne nagrody indywidualne i zespołowe.
 10. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy prac konkursowych mogą odebrać je nie później niż 26 czerwca 2014 r.; po tym terminie o przeznaczeniu nieodebranych prac zdecydują organizatorzy.

Załącznik do regulaminu


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16896804