Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji
Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II
„Papież Słowianin”
dla uczniów gimnazjów województwa podlaskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 pkt. 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje :

§ 1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Konkursową w składzie :

 1. Honorata Kozłowska – nauczyciel języka polskiego, pedagog, teolog - Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku - Przewodnicząca Komisji

 2. Urszula Jurkowska - nauczyciel języka polskiego - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku – Wiceprzewodniczący Komisji

 3. ks. Adam Micun – nauczyciel religii katolickiej - VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – członek Komisji

 4. Urszula Roman - nauczyciel konsultant - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – członek Komisji

 5. Piotr Harasimowicz - nauczyciel religii katolickiej – Szkoła Podstawowa nr 49 w Białymstoku i Publiczne Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku – członek Komisji

 6. Anna Rutkowska - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz - Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku – członek Komisji

 7. Małgorzata Supińska - nauczyciel języka polskiego - I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – członek Komisji

 8. Bożena Dzitkowska – starszy wizytator - Kuratorium Oświaty w Białymstoku – członek Komisji

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

 1. Do dnia 13 lutego 2014 r. - weryfikacja wyników konkursu etapu szkolnego.

 2. Do dnia 14 lutego 2014 r. - ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku listy uczniów dopuszczonych do etapu wojewódzkiego.

 3. W dniu 4 marca 2014 r., o godzinie 12.00 – zorganizowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie eliminacji konkursowych na etapie wojewódzkim.

 4. Przyznanie tytułu laureata lub finalisty uczestnikom etapu wojewódzkiego.

 5. Do dnia 10 marca 2014 r. - ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku wyników etapu wojewódzkiego.

 6. Przyznanie tytułu laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego.

 7. Do dnia 20 marca 2014 r. - przekazanie do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej protokołu z pracy Komisji oraz danych uczniów wraz z pracami (z etapu szkolnego i wojewódzkiego).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2013/2014.


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16893254