Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

ZARZĄDZENIE NR 14/2014
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce


Na podstawie § 25 ust. 1, pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 roku, oraz Regulaminu ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Konkursową ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce” w następującym składzie:

Lp. Funkcja Imię i nazwisko  
1 przewodniczący Małgorzata Lipińska Kuratorium Oświaty w Białymstoku
2 członek Hanna Marek Kuratorium Oświaty w Białymstoku
3 członek Bożena Dzitkowska Kuratorium Oświaty w Białymstoku

§ 2. Wojewódzka Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem opracowanym przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Jerzy Kiszkiel


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16896561