Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

Konkurs na scenariusz zajęć z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
i Święta Konstytucji 3-go Maja

adresowany do szkół i placówek oświatowych w województwie podlaskim

    Polski patriotyzm niejedno ma imię - zarówno w czasach Konstytucji 3 maja, jak i współcześnie, to miłość do ojczyzny, wolności i własnego języka. Bardzo istotną rolę w wychowaniu patriotycznym odgrywa kształtowanie odpowiedniego stosunku do tradycji i symboli narodowych, czci do godła, flagi i hymnu narodowego, szacunku do historii Ojczyzny. W tej konwencji szkoła powinna na co dzień realizować program wychowawczy, elementy podstawy programowej. W wyrabianiu szacunku dla narodowej tradycji ważne zadanie spełniają również różnego rodzaju imprezy o treści patriotycznej. Patriotyzm wyrażają symbole. Tym najważniejszym jest narodowa flaga. Od 2004 roku 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej. Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych dlatego powinniśmy go propagować i jak najwięcej o nim mówić, przecież w każdym z nas bije biało-czerwone serce.

    Nie możemy zapomnieć również o Naszej Historii. Konstytucja 3 Maja to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie (po amerykańskiej, uchwalonej w 1787 roku), która wprowadziła w Rzeczpospolitej monarchię parlamentarną. Konstytucja 3 maja należy do tych aktów prawych, ważnych i wielkich, które stanowią fundament i punkt odniesienia do wszystkich innych ustaw. Po przeszło 200 latach pamiętamy, szanujemy, świętujemy bo była próbą naprawy i ratowania Rzeczypospolitej, naszą własną konstytucją nadzieją wielu pokoleń, aktem patriotyzmu, odpowiedzialności za losy kraju i narodu.

    W związku ze zbliżaniem się dni w których nawiązujemy do naszej historii ogłaszamy konkurs na scenariusz apelu, akademii lub innej formy obchodów Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 – go Maja.

Organizatorem konkursu jest Podlaski Kurator Oświaty, patronat nad konkursem objął Wojewoda Podlaski.

I. Cele konkursu:

  • promowanie wśród dzieci i młodzieży wspólnego, uroczystego obchodzenia rocznic i świąt narodowych,

  • poznawanie historii naszego kraju i rozwijanie poczucia przynależności narodowej,

  • poszerzanie wiedzy na temat symboli narodowych, takich jak flaga, godło, hymn.

II. Uczestnicy konkursu:

    Prace konkursowe mogą zgłaszać nauczyciele, uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oraz rodzice.

III. Zasady udziału w konkursie:

  • praca konkursowa powinna być scenariuszem apelu, akademii lub innych form obchodów Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3-go Maja,

  • zgłoszenie do konkursu powinno zawierać informacje o szkole lub placówce (nazwa, adres, krótka charakterystyka),

  • do pracy konkursowej należy dołączyć informację o autorach i ich zgodę na udział w konkursie,

  • prace konkursowe nie podlegają zwrotowi,

  • zgłoszenie i pracę konkursową w formie pisemnej należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok,

  • termin nadsyłania prac upływa z dniem 23 kwietnia 2014 r.,

  • spośród nadesłanych prac spełniających wymogi formalne komisja konkursowa wybierze najlepsze scenariusze, które zostaną opublikowane, a autorzy nagrodzeni.

Zapraszamy do uczestnictwa.


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16893227