Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

KONKURS „WSZYSCY RÓWNI – PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA”

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”.

Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Temat prac powinien obejmować wybrany aspekt równości w kontekście praw człowieka.

W konkursie zostanie wyłonionych 12 laureatów którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Laureatowi, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą Organizator przyzna nagrodę główną. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie i zostanie połączone z wizytą nagrodzonych dzieci i ich opiekunów w Centrum Nauki Kopernik. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby, tempera, pisaki, kredki, grafika, węgiel; na papierze w formacie A3 (praca płaska).

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 27 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: konkurs plastyczny „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy: dpopc.sekretariat@msz.gov.pl  lub nr tel. (22) 523 9924 oraz (22) 523 7801

Załączniki:
Regulamin konkursu plastycznego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Informacja dla nauczycieli


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16893271