Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

Łódź, 25 września 2014 r.

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły –
Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum.
„Papież Słowianin”
 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i uczniowie gimnazjów

    Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów, w roku szkolnym 2014/2015, do uczestniczenia w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce.
    Założeniem Konkursu jest tworzenie przestrzeni rozwoju młodzieży w aspekcie intelektualnym, duchowym i kulturowym, wspieranie inicjatyw edukacyjnych dla młodzieży, ukazanie wzorca osobowego i wskazanie na potrzebę autorytetu wychowawczego, rozbudzenie – na przykładzie osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II, świadomości możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej ojczyzny i świata.
    Celem Konkursu jest ukazanie wzorca osobowego, którym stał się Karol Wojtyła - Jan Paweł II oraz rozbudzenie, na przykładzie Jego osoby, świadomości kulturowej i przekonania o możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej Ojczyzny i świata.
    Tematem szóstej edycji Konkursu jest: „św. Jan Paweł II – „papież rodziny”.
    O patronat nad VI edycją Konkursu, wzorem lat poprzednich, zostali poproszeni Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Arcybiskup Metropolita Częstochowski, Prezydent Miasta Łodzi, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Przewodniczący Zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia, Wielki Mistrz Międzynarodowego Zakonu Św. Jerzego.
    Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.
Recenzowanie opracowanych zadań i testów, dla etapu szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego VI edycji Konkursu, Łódzki Kurator Oświaty powierzył Instytutowi Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
    Zgłoszenia do Konkursu, w wersji papierowej, szkoły przesyłają do dnia 19. 12. 2014 na adres właściwego (ze względu na województwo) Kuratorium Oświaty oraz w wersji elektronicznej na adres koordynatora wojewódzkiego konkursu.
    W trakcie etapu szkolnego Konkursu uczniowie samodzielnie piszą, w terminie do 7 stycznia 2015 r., pracę konkursową na jeden z trzech tematów konkursowych:

1. „Mowa” obrączek, dziwna mowa Jubilera i ich rezonans w Andrzeju i Teresie – bohaterach I części dramatu Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera. Wykorzystaj, znajdując i cytując, odpowiednie fragmenty tekstu w taki sposób, aby wydobyć wyżej wspomniane „mowy”. Skomentuj ich przesłanie odpowiadając na pytania: Jakie myśli w bohaterach dramatu Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera budzi symbol obrączek? Jakie myśli budzi ten symbol w tobie?

Literatura obowiązkowa:
(1) Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat, w: tenże (Jan Paweł II), Poezje. Dramaty. Szkice. Tryptyk rzymski, Kraków: Znak 2004, s. 393-446: zwłaszcza s. 393-411;
(2) George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków: Znak 2012 (wyd. IV), zwłaszcza rozdział 3 („Mówcie mi wujku” Być księdzem), s. 119-160.

2. W Liście do Rodzin Jan Paweł II napisał m.in.: „Miłość […] jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie można jej kupować ani sprzedawać. Można się nią tylko wzajemnie obdarowywać. Dar osoby z istoty swojej jest trwały i nieodwołalny. Nierozerwalność małżeństwa wynika nade wszystko z samej istoty tego daru: dar osoby dla osoby”. Wczytując się w szerszy kontekst papieskiej wypowiedzi, przybliż ideał bezinteresownego daru z siebie jako ideału przymierza małżeńskiego. Odpowiedz na pytania: Czy warto młodym ludziom przypominać wciąż na nowo ideał, że „człowiek odnajduje się w pełni nie inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”? Jak ten ideał, twoim zdaniem, można realizować?

Literatura obowiązkowa:
(1) Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie - Kielce, 3 czerwca 1991 (zob. http://mateusz.pl/jp99/pp/1991/pp19910603d.htm );
(2) Jan Paweł II, Medytacja Jana Pawła II na temat «bezinteresownego daru» (1994) http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/medytacja_08021994.html ;
(3) Jan Paweł II, List do Rodzin, Libreria Editrice Vaticana 1994 (i inne wydania, także: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html# ), zwłaszcza punkt 11(Bezinteresowny dar siebie samego);
Poszerzając (4) Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. Tadeusz Styczeń, Lublin: RW KUL 1998 (dodruk), s. 51-67 (Człowiek w wymiarze daru).

3. W zakończeniu adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Jan Paweł II wypowiedział słynne słowa: Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę! W nawiązaniu do zaproponowanych poniżej tekstów papieskich, ale także innych – osobiście odkrytych, udokumentuj powyższe przekonanie Papieża z Polski, że „przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę”. Formułując własne stanowisko w odniesieniu do powyższego zdania Papieża Słowianina, odpowiedz na pytanie: Czy jest to słuszne przekonanie?

Literatura obowiązkowa:
(1) Jan Paweł II, List do Rodzin, Libreria Editrice Vaticana 1994 (i inne wydania, także:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html#), zwłaszcza punkt 13 (Dwie cywilizacje);
(2) Jan Paweł II, Przyszłość świata idzie przez rodzinę. Homilia podczas nabożeństwa na zakończenie roku – Kościół św. Ignacego Loyoli 31 XII 1994, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 16 (1995), nr 2, s. 19-21;
(3) Jan Paweł II, Przyszłość narodów i kultur zaczyna się w rodzinie. Homilia podczas mszy św. – Managua 7 II 1996, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 17 (1996), nr 5, s. 23-25;
(4) Jan Paweł II, Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę. Przemówienie do wykładowców i studentów Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną – 31 V 2001, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 22 (2001), nr 9, s. 46-47.

    Wszelkie informacje na temat VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi i stronach internetowych innych Kuratoriów Oświaty w Polsce.
    Osobą odpowiedzialną za koordynowanie organizacji Konkursu jest p. Romana Cybulska starszy wizytator Wydziału Strategii i Kadr Kuratorium Oświaty w Łodzi, tel. 42 637 77 18, e-mail: rcybulska@kuratorium.lodz.pl .

Załączniki:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia szkoły do konkursu


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16896535