Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

IX edycja Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym 2014/2015

Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym jest Uniwersytet w Białymstoku – Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych.

Trzech laureatów olimpiady oraz trzech finalistów zostanie zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego podczas przyjmowania na studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pozostali uczestnicy III etapu zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

Zgłoszenia zainteresowanych wzięciem udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Antycznym należy przesyłać na adres tradycyjny lub mailowy: skmpika@uwb.edu.pl  do dnia 14 listopada 2014r.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na marzec 2015 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i terminy, znajdują się na stronie: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=384 .


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16896816