Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

Konkurs "Moje pasje, moje stypendium”

W ramach kampanii społecznej "Czytam, więc wiem”, którą od września prowadzą wspólnie "Kurier Poranny” i "Gazeta Współczesna”, ogłoszony został konkurs "Moje pasje, moje stypendium”.

Organizator konkursu Media Regionalne Spółka z o.o. Oddział w Białymstoku informuje, że przedłużony został okres przyjmowania prac w konkursie „Moje Pasje, moje stypendium”:
zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 13 listopada do godz. 15.00

  • drogą elektroniczną na adres: pasje@czytamwiecwiem.pl  z tytułem "Moje pasje"

    lub

  • pocztą tradycyjną na adres: Media Regionalne Sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Moje pasje”.

Celem konkursu jest rozbudzenie w uczniach chęci do poszerzania swoich zainteresowań, naukowych pasji, pogłębiania wiedzy o otaczającej rzeczywistości oraz promowanie i wspieranie uczniów posiadających swoje naukowe pasje.
Zadaniem uczniów jest wykonanie (w dowolnej formie) prezentacji, ukazującej ich pasje i zainteresowania oraz uzasadnienie, w jaki sposób nagroda pomogłaby je rozwijać.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrodą jest 9 stypendiów o łącznej wartości 1000 zł każde, wypłacanych autorom najlepszych prac za okres 10 miesięcy roku szkolnego, po 100 zł za miesiąc.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach: www.poranny.pl/czytam , www.wspolczesna.pl/czytam 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt: Katarzyna Niedzwiecka, telefon: 85 74 89 658 lub e-mail: wiem@mediaregionalne.pl 


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16897036