Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

Organizator: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju

Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować prawidłowe postawy.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

Zwycięskie prace powinny być przesyłane wraz z protokołem odpowiednio:
- ze szkół do właściwego starostwa powiatowego w terminie do 23 marca 2015 r.;
- z powiatu /miasta na prawach powiatu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku /WBiZK PUW/ w terminie do 8 maja 2015 r. (wraz z protokółem powiatowej komisji konkursowej)

Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=5749 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela koordynator konkursu z WBiZK PUW – Pan Andrzej Poniatowicz tel. (85)7439-296; e-mail aponiatowicz@bialystok.uw.gov.pl 

W załączeniu:
Regulamin konkursu


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16896772