Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego
„Papież Słowianin - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie
Karola Wojtyły - Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum”

Organizator konkursu: Łódzki Kurator Oświaty, w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce
Współorganizatorzy Instytut Jana Pawła II Uniwersytetu Lubelskiego
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
Temat edycji konkursu: „Św. Jan Paweł II – świadek Miłosiernego Boga”
Założenia
konkursu:
tworzenie przestrzeni rozwoju młodzieży w aspekcie intelektualnym, duchowym i kulturowym, wspieranie inicjatyw edukacyjnych dla młodzieży, wskazanie na potrzebę autorytetu wychowawczego
Cel konkursu: ukazanie wzorca osobowego, którym stał się Karol Wojtyła - Jan Paweł II oraz rozbudzenie, na przykładzie Jego osoby, świadomości kulturowej i przekonania o możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej Ojczyzny i świata
Harmonogram:

Etap szkolny:

18.12.2015r. zgłoszenie chęci udziału szkoły i uczniów w konkursie - papierowo na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy wojewódzkiego koordynatora konkursu epiotrowskalipska@kuratorium.bialystok.pl 
07.01.2016r. złożenie pracy konkursowej u dyrektora szkoły
14.01.2016r. ocena prac konkursowych przez Szkolną Komisję Konkursową
25.01.2016r. przekazanie protokołu Szkolnej Komisji Konkursowej i danych uczniów wraz z pracami do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z siedzibą w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Etap wojewódzki:
12.02.2016r. weryfikacja wyników etapu szkolnego konkursu przez Wojewódzką Komisję Konkursową
15.02.2016r. ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczniów dopuszczonych do etapu wojewódzkiego
04.03.2016r., godz. 12:00 przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu
14.03.2016 r. ogłoszenie na stronie kuratorium wyników etapu wojewódzkiego konkursu
23.03.2016 r. przekazanie protokołu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej i danych uczniów wraz z pracami (z etapu szkolnego i wojewódzkiego) do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej

Etap ogólnopolski:

27.03.2016 r. analiza wyników nadesłanych przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe i kwalifikacja uczniów do etapu ogólnopolskiego
31.03.2016 r. ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi dopuszczonych do etapu ogólnopolskiego
18.05.2016 r. przeprowadzenie etapu ogólnopolskiego konkursu
25.05.2016 r. ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu
Dokumenty do pobrania: list Łódzkiego Kuratora Oświaty
regulamin konkursu
formularz zgłoszenia szkoły do konkursu
Wojewódzki koordynator konkursu : Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku, telefon: (85) 748 48 10
e-mail: epiotrowskalipska@kuratorium.bialystok.pl 

   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16896496