System informacji oświatowej

System informacji oświatowej (Edycja wrzesień 2016)
 

Spis wg stanu na dzień
10 września i 30 września 2016 r. należy wykonać
za pomocą programu SIO v.3.21

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

Program do wprowadzania danych w starym SIO wraz z „Instrukcją wprowadzania danych" został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 16 sierpnia br.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji tzw. "starego SIO" oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowego SIO".


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16861909