Konkursy

Konkursy, olimpiady, turnieje - Konkursy tematyczne
 


  Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie podlaskim


Dotyczy konkursu pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2016r. upływa termin przesłania zgłoszenia do konkursu pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratoriami oświaty w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Zgłoszenie szkoły z naszego województwa, wraz z załącznikami wskazanymi w Regulaminie Konkursu, należy doręczyć do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, przy czym decyduje data wpływu pracy konkursowej, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, w szczególności owoców, warzyw, produktów zbożowych pełnoziarnistych.

Do udziału w Konkursie mogą przystąpić klasy w następujących kategoriach konkursowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

Każda szkoła może zgłosić jedną klasę. Pracę konkursową należy wykonać na jednej kartce w formacie A4, w dowolnej technice.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów danej klasy pracy plastycznej pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” (wybór jednej z propozycji):

  • logo wraz z hasłem reklamowym
  • plakatu
  • ulotki
  • kartki z kalendarza (jeden wybrany miesiąc)
  • kalendarza całorocznego (na jednej stronie, graficzna tematyczna oprawa)
  • komiksu.

Nagrodą w Konkursie będzie udział w uroczystej Gali Finałowej Konkursu w Warszawie 3 klas, laureatów trzech kategorii konkursowych, wraz z opiekunami klas w dn. 1 grudnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Regulamin, w którym znajdują się szczegółowe informacje o Konkursie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz kuratoriów oświaty
(Do pobrania: Zgłoszenie do Konkursu, oraz Regulamin wraz z załącznikami).

 

Wicekurator Oświaty
/-/
mgr Bożena Dzitkowska


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16893319