Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że:

udziela odpowiedzi na korespondencję jeżeli zawiera ona
imię, nazwisko i adres nadawcy
oraz przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję nie spełniającą powyższych wymogów
urząd nie udziela odpowiedzi.Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/fax
1 mgr Jadwiga Mariola Szczypiń Podlaski Kurator Oświaty 204 (85) 748-48-48
2 mgr Bożena DZITKOWSKA Wicekurator Oświaty  
3 mgr Izabela LUTAREWICZ Inspektor - Sekretariat tel (85) 748-48-48
fax (85) 748-48-49
4 mgr Lesław SZULŻUK Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych 202 (85) 748-48-05
5 mgr Monika RĘKAWEK Zespół Obsługi Prawnej
Komunikat w sprawie zakresu zadań Zespołu Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku
205 (85) 748-48-06
6 mgr inż. Franciszek GÓRSKI p.o. Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego 207 (85) 748-48-08
7
8 Bożena BUĆKO Starszy inspektor 104 (85) 748-48-02
9 mgr inż. Eugeniusz MRÓCZYŃSKI Starszy wizytator 201 (85) 748-48-04
10 dr Tadeusz Andrzej MOSIEK Wizytator
11 mgr Agnieszka KUĆ Wizytator
12 mgr Małgorzata PALANIS Starszy wizytator 301 (85) 748-48-13
(85) 748-48-31
13 mgr Romuald MAZUR Starszy wizytator
14 mgr Krzysztof Henryk OSTROWSKI Starszy wizytator
15 mgr Jolanta MALINOWSKA Starszy wizytator 304 (85) 748-48-15
16 mgr Grażyna CZYŻEWSKA Starszy wizytator
17 mgr Jolanta BRODA Starszy wizytator
18 mgr Danuta SUTKOWSKA Starszy wizytator
19 mgr Barbara GRADKOWSKA Starszy wizytator 306 (85) 748-48-17
20 mgr Bogumiła KONIUSZEWSKA Starszy wizytator
21 mgr Anna TOPÓR Starszy wizytator
22 mgr Andrzej KOROLCZUK Starszy wizytator 307 (85) 748-48-18
23 mgr Jadwiga PIOTROWICZ Starszy wizytator
24 mgr Bożena CHOMICKA Starszy wizytator
25 mgr Mirosław MACKO Starszy wizytator
26 mgr Jolanta WRÓBLEWSKA-CHORZEWSKA Starszy wizytator 312 (85) 748-48-22
27 mgr Marek Krzysztof Brzozowski Wizytator
28 mgr Dorota ZIMNOCH Starszy wizytator
29 mgr Krzysztof SOCHOŃ Starszy wizytator
30 mgr inż. Elżbieta KAMIŃSKA p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji 305 (85) 748-48-16
31 mgr Anna SIDOROWICZ Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji 211 (85) 748-48-11
32 mgr Joanna STRANKOWSKA Inspektor 101 (85) 748-48-00
33 mgr Agata ŁAPIŃSKA Inspektor
34 mgr Krzysztof Fiedorczuk Inspektor
35 mgr Małgorzata BORKOWSKA Inspektor
36 mgr Anna Ewa KRUSZYŃSKA Inspektor (85) 748-48-38
37 mgr Marzena Ewa PIOTROWSKA Inspektor
38 dr Hanna MAREK Starszy wizytator 202 (85) 748-48-20
39 mgr Ewa PIOTROWSKA-LIPSKA Wizytator 210 (85) 748-48-10
40 mgr Magdalena KOZŁOWSKA Inspektor
41 mgr Małgorzata LIPIŃSKA Wizytator 310 (85) 748-48-40
42 mgr inż. Krzysztof DOMAS Wizytator

(85) 748-48-42

43 mgr Krystyna PASIUK Wizytator
44 mgr Jolanta JURGIEL Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 212 (85) 748-48-12
45 mgr Katarzyna WIERZBICKA Inspektor 104 (85) 748-48-02
46 mgr inż. Justyna KAPUŚCIŃSKA Referent
47 Gerard WIERZBICKI Rzemieślnik specjalista 105 (85) 748-48-03
48 Franciszek ŁOPIENSKI Konserwator
49 Grzegorz JAWOROWSKI Główny specjalista ds. informatycznych 206 (85) 748-48-07
50 inż. Paweł SZELIGOWSKI Starszy informatyk
51 Bożena BIEŁOUS Starszy inspektor 209 (85) 748-48-09
52 Sabina DĄBROWSKA Starszy inspektor (85) 748-48-37
53 mgr Halina POPŁAWSKA Główny Księgowy 308 (85) 748-48-19
54 Dariusz Piotr WOJCIUK Inspektor 311 (85) 748-48-21
55 Nina ZACHAREWICZ Starsza księgowa
56 Alicja Barbara KOSTRO Starszy inspektor (85) 748-48-32

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża
lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon
1 mgr Witold GRONOSTAJSKI Dyrektor Delegatury w Łomży 429 (86) 216-56-46
2 mgr Emilia Maria ŁAZARCZYK Referent 430 tel (86) 216-56-45
fax (86) 216-41-24
3 mgr Ilona Anna Bujko Wizytator 414 (86) 216-56-40
4 mgr Dorota SZYMONOWICZ Starszy wizytator (86) 216-56-43
5 mgr Danuta RADWAŃSKA Starszy wizytator 415 (86) 216-56-44
6 416 (86) 216-56-49
(86) 216-56-52
7 mgr Izabela SIDOR Starszy wizytator

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Sejneńska 13
16-400 Suwałki
suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30 - 15 30

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/Fax
1 mgr Ewa MARKOWSKA p.o. Dyrektora Delegatury w Suwałkach 110 (87) 566-52-77
2 mgr Edyta BUDZIŃSKA Inspektor 111 tel (87) 566-52-77
fax (87) 566-37-02
3 mgr Irena BOBIN Starszy wizytator 112 (87) 563-50-84
4 mgr Elżbieta SŁOWIKOWSKA Wizytator 112 (87) 563-50-84
5 mgr Grażyna JUCHNIEWICZ Wizytator 113 (87) 563-50-85
6 mgr Bożena OBUCHOWSKA Wizytator 113 (87) 563-50-86
7 mgr Alina Jadwiga WĄŻ Starszy wizytator 114 (87) 563-50-87
8 mgr Elżbieta ARCISZEWSKA Starszy wizytator 114 (87) 563-50-88
9 mgr Andrzej RACZYŁO Starszy wizytator 115 (87) 563-50-90

   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16861906