28 września 2023

Kampania „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?”

Polskie Towarzystwo Alergologiczne uruchomiło kampanię „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?”, której celem jest wyposażenie pracowników szkół podstawowych w wiedzę pozwalającą na podjęcie odpowiednich działań nakierowanych na udzielenie pomocy uczniowi doświadczającemu ataku astmy, wstrząsu anafilaktycznego czy nasileniu objawów innej – wymienionej w tytule kampanii – choroby alergicznej. Akcja […]

12 września 2023

Zapraszamy do udziału w III Narodowym Konkursie Wiedzy o Sporcie

Już po raz kolejny Fundacja Druga Droga Mistrza organizuje III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie to test o największych sukcesach w historii polskiego sportu, ale także o różnych aspektach związanych z polskim sportem. Test zawiera łącznie 800 pytań, […]

1 września 2023

Uruchomienie strony internetowej do zgłaszania udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

Informujemy, iż 1 września 2023 r. została uruchomiona strona internetowa: https://konkursy.kuratorium.bialystok.pl do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli, siedzib komisji rejonowych oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2023/2024. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów: do 8 września 2023 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem numeru regon), do 15 września 2023 r. zgłoszenie […]

30 sierpnia 2023

„Odpoczywaj na wsi” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w  trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „Odpoczywaj na wsi”. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich, a także popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Uczestnikami konkursu […]

29 sierpnia 2023

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 58/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024 Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 20 […]

22 września 2023

Konferencja „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)”

Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia skierowanego przez  p. Marzenę Machałek Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Wychowawczej Funkcji Szkoły i Placówki, Edukacji Włączającej oraz Kształcenia Zawodowego,  na ogólnopolską naukowo-szkoleniowa konferencję on-line pod tytułem „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny  w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)”, która odbędzie się dnia 2 października 2023 r.  w godzinach […]

31 sierpnia 2023

Informacja i materiały z narady Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego

Narada Podlaskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podlaskiego 29 sierpnia 2023 r. w formule on-line odbyła się narada Podlaskiego Kuratora Oświaty pani Beaty Pietruszki dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podlaskiego, inaugurująca rok szkolny 2023/2024. Z uczestnikami narady połączył się sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki […]

28 sierpnia 2023

Informacja dotycząca terminu odbioru aktów nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Podlaski Kurator Oświaty w roku 2023 (stan na 28.08.2023 r.) wydał 327 aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, tym samym nadając 327 nauczycielom najwyższy stopień awansu zawodowego. Niniejszym zapraszam, do odbierania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do dnia 31.08.2023 r. – w Kuratorium Oświaty […]

14 lipca 2023

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie podlaskim”, którego celem było wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podlaskiego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej i wdrażania działań postdiagnostycznych powstał Informator o  placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę w wybranych powiatach województwa podlaskiego. W […]

16 czerwca 2023

Wzory sprawozdań z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2022 r.

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zamieściło na swojej stronie internetowej wzory sprawozdań z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2022 r. Wszystkie wzory sprawozdań znajdują się pod adresem: wzory sprawozdań realizacji programu aktywna tablica za 2022 r

25 maja 2023

Publikowanie komunikatów podmiotów zewnętrznych na stronie Kuratorium

W związku z licznymi prośbami o umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku ofert działań edukacyjnych proponowanych przez różne podmioty informujemy, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku będzie zamieszczać i promować wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jednocześnie informujemy, że w celu przekazania […]

17 maja 2023

Zarządzenie Nr 42 /2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023, poz. 900) § 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach […]

6 kwietnia 2023

Współpraca celem do osiągnięcia sukcesu – nowa rola i zadania pedagoga specjalnego

Szanowni Państwo Pedagodzy specjalni przedszkoli, szkół podstawowych i  ponadpodstawowych w województwie podlaskim   Podlaski Kurator Oświaty zaprasza na konferencję pt. „Współpraca celem do osiągnięcia sukcesu – nowa rola i zadania pedagoga specjalnego” skierowaną do pedagogów specjalnych z przedszkoli, szkół podstawowych i  ponadpodstawowych województwa podlaskiego Głównym celem spotkania jest wskazanie roli i zadań pedagoga specjalnego  jako […]

31 marca 2023

INFORMATOR na rok szkolny 2023/2024 o zaplanowanej przez organy prowadzące ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych placówek.

INFORMATOR jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące. W związku z przygotowywaniem INFORMATORA na rok szkolny 2023/2024 o zaplanowanej na terenie województwa podlaskiego ofercie edukacyjnej, zwracam się z uprzejmą prośbą do organów prowadzących o przekazanie informacji dotyczących oferty publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, […]

28 lutego 2023

Zarządzenie Nr 19/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, w województwie podlaskim

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – stanowiący załącznik nr 1 pkt 1 do zarządzenia. Ustala się […]

20 września 2023

Międzyinstytucjonalne formy pomocy i wsparcia obywateli Ukrainy – szkolenie

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zaprasza dyrektorów szkół podstawowych do udziału w szkoleniu  pt. „Międzyinstytucjonalne formy pomocy i wsparcia obywateli Ukrainy”. Jego celem jest pogłębienie wiedzy specjalistów pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w środowisku uchodźców oraz zwiększenie skuteczności podejmowania działań w przedmiotowym obszarze. Szkolenie zostało zaplanowane na 12 października 2023 r. w […]

18 września 2023

Konkurs pod hasłem „Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!”

Organizator konkursu: Województwo Podlaskie. Cele Konkursu: pogłębienie oraz popularyzacja wiedzy na temat rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego oraz zjawisk demograficznych zachodzących w regionie, w kraju i na świecie, zainicjowanie debaty, która pozwoli poznać opinię młodych ludzi na temat jakości życia w naszym regionie na tle reszty kraju oraz przyczyn zjawiska depopulacji w regionie, zachęcenie do publicznej […]

15 września 2023

ZARZĄDZENIE NR 62/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i […]

14 września 2023

Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos”

W roku szkolnym 2023/2024 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) kolejną edycję tematycznego Konkursu Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos”. Konkurs polega na zbudowaniu i zaprogramowaniu własnego robota do określonych celów i składa się z trzech etapów. Drużyna może składać się z uczniów klas: 4 – 6 lub […]

13 września 2023

XXIX Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864” w roku szkolnym 2023/2024

XXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” Informuje się, że w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Mazowieckim Kuratorem Oświaty będzie organizowana XXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność […]

8 września 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

  KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU DLA NAUCZYCIELI „SPRAWIEDLIWI Z MARKOWEJ” 8 września 2023 r. ogłoszono, współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej, konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie […]

6 września 2023

Ogólnopolska akcja charytatywna Kredkobranie

Krakowska Fundacja Ignatianum wraz ze Stowarzyszeniem Korzenie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji charytatywnej Kredkobranie. Kredkobranie to ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Dary w postaci kredek, farb, zeszytów, bloków, piórników, długopisów i wszelkiego rodzaju przyborów szkolnych i materiałów plastycznych oraz nowych egzemplarzy […]

1 września 2023

Program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia nauczycieli do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności związanych z ochroną […]