15 marca 2023
Na zdjęciu nagrodzeni laureaci konkursu „Zawodowiec Roku 2022” trzymający przed sobą otrzymane nagrody. Wśród nagrodzonych nauczycieli stoi Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek.

Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”.

14 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono zwycięzców konkursu „Zawodowiec Roku 2022”. Wyróżnienia odebrało 118 osób nagrodzonych w 52 dziedzinach. To nauczyciele ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Konkurs jest wspólną inicjatywą Ministerstwa […]

14 marca 2023

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 w roku 2023

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są […]

28 lutego 2023

Zarządzenie Nr 19/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, w województwie podlaskim

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – stanowiący załącznik nr 1 pkt 1 do zarządzenia. Ustala się […]

7 marca 2023
Logo Poznaj Polskę

Konferencja Prasowa na temat IV edycji programu „Poznaj Polskę”.

  6 marca 2023 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Dariusza Piontkowskiego Wiceministra Edukacji i Nauki oraz Pani Beaty Pietruszki Podlaskiego Kuratora Oświaty. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski podczas konferencji poinformował o rozpoczęciu naboru do czwartej edycji programu „Poznaj Polskę”, na którego cel przeznaczono 50 mln zł. Nabór […]

5 grudnia 2022

Weź udział w VIII edycji Finansoaktywnych i wyrusz z nami w misję!

Organizowany przez Ministerstwo Finansów program edukacyjny skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Cel programu Misją programu „Finansoaktywni” jest edukacja młodzieży w temacie zarządzania finansami. Tegoroczna edycja jest realizowana pod hasłem „Budżet. Plan do działania!” Uczniowie dowiedzą się, jakie korzyści przynosi odpowiedzialne planowanie […]

7 października 2022

Komunikat

W związku z licznymi prośbami o umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oferty działań edukacyjnych proponowanych przez różne podmioty informujemy, że od dnia 10 października br. na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane będą wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze szkołami. […]

10 sierpnia 2022

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego. Link do komunikatu – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pedagog-specjalny–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

21 marca 2023

Konkurs „Twój Euroguidance – pasja w praktyce”

Krajowe Centrum Europass i Euroguidance funkcjonujące w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Twój Euroguidance – pasja w praktyce”. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych działań doradców zawodowych i promowanie ich w kontekście pozytywnych zmian w dziedzinie poradnictwa zawodowego oraz budowanie pozytywnych relacji i wymiany doświadczeń wśród […]

21 marca 2023

INFORMACJA dotycząca wyników III etapu XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w woj. podlaskim

W dniu 16.03. 2023 roku  w woj. podlaskim odbył się etap ponadwojewódzki ww. konkursu, w którym wzięło udział   9 uczniów  z 8 szkół podstawowych. W myśl  § 8 ust. 3 pkt. 4 Regulaminu tytuł „Laureata” uzyskali  n/w uczniowie: Stanisław MATYS –  uczeń Szkoły Podstawowej  Nr  53  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, Rafał MOROZ – uczeń […]

14 marca 2023

INFORMACJA dotycząca ostatecznych wyników z zawodów okręgowych – Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

INFORMACJA dotycząca ostatecznych wyników z zawodów okręgowych – Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w okresie odwoławczym w dniach: 08-10.08 br., dwóch uczniów zapoznało się ze swoimi pracami. Jeden uczeń wniósł odwołanie, w którym  nie uwzględniono  jego  […]

7 marca 2023

XI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński i Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka ponownie zapraszają uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Celem ww. Konkursu jest m.in. rozwijanie wiedzy uczniów na temat […]

7 marca 2023

Informacja dotycząca wyników z zawodów okręgowych – Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” przeprowadzonych w dniu 2 marca 2023r.

INFORMACJA dotycząca wyników z zawodów okręgowych – Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” przeprowadzonych w dniu 2 marca 2023r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 3 marca br. odbył się etap okręgowy ww. olimpiady, w której wzięło udział 28 uczniów w tym: […]

24 lutego 2023

Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowane w roku szkolnym 2022/2023.

Minister Edukacji i Nauki kontynuuje realizację zadań wynikających z podpisanego w 2016 r. Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Biorąc pod uwagę ponad 40-letnią tradycję organizowania Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zwracamy się z prośbą do Państwa Dyrektorów o upowszechnienie informacji wśród nauczycieli i uczniów oraz […]

24 lutego 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie

W czerwcu 2022 roku Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN rozpoczął realizację projektu pt. „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”. Nadrzędnym celem projektu jest popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych i ich znaczeniu gospodarczym wśród dzieci, młodzieży oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednym z nim jest konkurs „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie […]

17 lutego 2023

Zarządzenia nr 12/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2023 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. poz. 1675), w związku z § 1 ust. 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 15 września 2021 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a […]

13 lutego 2023

Nowe arkusze kontroli planowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone kolejne arkusze kontroli: – w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy bursy  Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków […]

2 lutego 2023
Plakat OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem. "POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem. „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Centrum  Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie pod  honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem pod hasłem: „POKÓJ W SERCU – […]

30 stycznia 2023

Zarządzenie nr 9/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podlaskim.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr […]

27 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych – TIMSS 2023

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji międzynarodowego badania TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych). Jest to jeden z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych. Badanie rozpocznie się w kwietniu i zakończy w czerwcu 2023 roku. Do badania […]